Överenskommelser mellan skolan och de muslimska församlingarna i Jönköping

 

1. Fasteperioden – Ramadan

Ramadan pågår under 30 dagar från gryningen till solens nedgång. Årets Ramadan påbörjas under tiden 11-12 augusti och avslutas under tiden 10-12 september. *

Fastan är inte obligatorisk förrän i pubertetsåldern, men även många yngre vill öva sig.

Fastan ska dock ej leda till någon skada; därför får ej sjuka eller svaga personer fasta.

Fastan ska inte heller förhindra studier eller arbete.

Överenskommelse:

– att skolan i undervisningen uppmärksammar Ramadan/högtider,

– att fullfölja skolarbetet är viktigt,

– att hemmet ansvarar för fastan, vilket betyder att om elev ej kan fullfölja fastan kontaktar läraren hemmet för eventuellt avbryta fastan,

– att om elev ämnar fasta meddelas detta till skolan senast tio dagar före fastans början,

– att elev som fastar ej ska delta i idrottslektion. Eleven ska beredas andra arbetsuppgifter i klassrummet,

– att problem angående fastan löses gemensamt mellan skolan och hemmet och för att underlätta denna kontakt kan modersmålsläraren eller någon i muslimska församlingen hjälpa till.

*/ Avvikelse på någon dag kan förekomma.

2. Högtider

Muslimska församlingarna önskar att lov för muslimska elever ges i samband med Ramadans högtider.

Överenskommelser:

– att ledighet endast ges då högtid infaller på skoldag, max 3 dagar,

– att denna ledighet kan ges:

** på fastans 23:e  (3 september) resp 27:e dag (6 september) */

** efter Ramadans avslutning 10/12 september(eventuelt 9 september)

** vid offerfesten, 70 dagar efter Ramadan (16/17 november) */

– att ledighet för högtid ska firas med familjen,

– att ansvaret för ledighet vilar på hemmet,

– att ledighet begärs tio dagar före, på skolans ledighetsblankett,

– att muslimska församlingarna informerar skolledningen om datum för högtider enligt ovan,

– att om föräldrar önskar så är församlingarna behjälpliga med kontakten hem och skola.

*/ Avvikelse på någon dag kan förekomma.

3. Maten

Muslimska församlingarna påpekar att man håller Koranens regelverk och att många ämnen i svenska livsmedel inte kan ätas, t e x margarin med animaliskt fett.

Överenskommelser:

– att elev som ofta drabbas av samvetsnöd p g a skolmaten får äta hemma under terminen,

– att när muslimska föräldrar besöker skolan ska man följa sitt barn till skolmåltiden,

– att vid föräldrasamtal ta upp frågeställningar angående maten,

– att representanter för muslimska församlingarna genom rektorns försorg har möjlighet att besöka köket där skolmaten lagas.

 4. Dusch/bad och idrott 

Överenskommelser idrott:

– att idrott är obligatoriskt för alla elever,

– att flickor under idrottslektion tillåts bära sedvanlig huvudbonad, dock ordentligt knuten, samt långärmat klädesplagg och benkläder,

– att duschning efter idrottslektion är obligatorisk för alla elever som deltar dock ska möjlighet till enskild duschning ordnas,

– att underkläder/T-shirt får användas vid duschning.

Överenskommelser bad:

– att simundervisning för elever är obligatorisk i skolår F-2,

– att vid simundervisning skall eftersträvas att en kvinnlig simlärare är närvarande

– att badkläder skall vara gjorda av polyester,

– att om huvudbonad används vid bad, skall denna vara en badmössa

5. Lägerskola/studieresor

Skolans verksamhet innefattar också lägerskolor och studiebesök. Vid sådana aktiviteter som kräver övernattning, får en del elever ej stanna över natt. Det finns inget allmänt religiöst hinder för övernattning, om det sker under omständigheter, som är acceptabla för muslimer t ex att skilja flickor och pojkar åt vid övernattning.

Överenskommelser:

– att det är av stor vikt att alla elever bereds möjlighet att delta vid lägerskolor och studieresor,

– att föräldrar till elever som inte får övernatta vid t ex lägerskola, antingen hämtar sina barn på kvällen och kör dem tillbaka följande morgon, eller deltar i aktiviteten och stannar över natt tillsammans med sina barn,

– att elev som inte deltar i lägerskola/studieresor ej är ledig utan deltar i annan verksamhet på skolan.

6. Skolans kristna och traditionella högtider

Om föräldrar till muslimska elever så önskar, skall elev ej deltaga i firandet av skolans kristna högtider och traditioner.

Överenskommelse:

– att terminsavslutningar, påsk, jul, advent och lucia avses i denna punkt,

– att föräldrar som önskar att deras barn ej ska delta, meddelar skolan detta vid utvecklingssamtalet,

– att elever som ej deltar i firandet deltar i annan undervisning.

7. Muslimska bönetider

Fredagsbönen är den viktigaste av veckans bönetider. Tiden för fredagsbönen är under vintertid ca kl 12.10- 13.00 och under sommartiden ca 13.10-14.00. Skolan ger ej allmän ledighet för muslimska elever under den tiden. Frågan om enskilda elevers deltagande i fredagsbönen är därför en angelägenhet mellan varje familj och skolan. I möjligaste mån ska skolan underlätta för elever att följa bönetider eller behov av bön genom att ställa ett särskilt rum till förfogande om ett sådant finns tillgängligt. Inget hinder för muslimers del att elever med olika religioner samsas om ett sådant rum, som därmed blir ett allmänt andaktsrum på skolan.

8. Utvärdering/uppföljning av PM

Utvärdering och uppföljning av detta PM ska göras varje läsår. Ansvarig för att utvärdering och uppföljning sker är Nämnds och policyenheten. Representanter för förvaltning skolledning och de muslimska församlingarna ska delta i utvärderingen/uppföljningen.

 

Published in: on 15 augusti, 2010 at 11:34  Kommentera  
Tags: , , , ,

The URI to TrackBack this entry is: https://gudskelov.wordpress.com/2010/08/15/overenskommelser-mellan-skolan-och-de-muslimska-forsamlingarna-i-jonkoping/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: