Sveriges första multikulturella kung

Ingen svensk kung har blivit så misshandlad av eftervärlden som Karl XII. Under olika perioder har historiker och politiker använt honom för sina egna syften. Han skulle förmodligen bli både bestört och förvånad om han fick se och höra mycket av den smörja som skrivits och sagts om honom och han skulle nog betacka sig för de mentala kalhyggen som under öl- och vodkadoftande skrock och vrål säger sig vara hans vänner och anhängare och utnämnt honom till något slags svensk nationalist vars pekande hand skulle vara gesten som beordrar ut alla invandrare. Dessa utåtagerande ynglingar med mer eller mindre skinn på skallarna har tagit kungens dödsdag som förevändning att medelst diverse tillhyggen och sparkar med stålskodda stövlar vädra sin allmänna missanpassning i samhället.

Karl XII var ingen rasist. Han var i själva verket vår första riktiga multikulturella kung. Hans soldater talade svenska, finska och baltiska språk. Hans mor var danska, hans farmor tyska. Det talades mer tyska än svenska i hans högkvarter, där det fanns officerare från tyska riken, Frankrike, England och Skottland. Han hade protestanter och katoliker, judar och muslimer i sina led. Han var den förste svenske monarken som på allvar intresserade sig för främmande kulturer. Han sände tre vetenskapliga expeditioner till det Ottomanska riket för att i bild och ord berätta allt om muslimsk kultur, religion, språk, musik, arkitektur och byggnadskonst.

Karl XII hade starka vetenskapliga och humanistiska intressen och visade en för sin tid ovanligt stor religiös tolerans. Han var även mycket imponerad av bland annat läkekonsten i Turkiet, där man var först med ympning mot smittkoppor, något som kungen beslöt att man också skulle prova i Sverige. Hade tiderna varit annorlunda och kungen fått regera i fredstid är det troligt att han blivit en kung med ett helt annat eftermäle än han fick nu.

Herman Lindqvist


Published in: on 28 november, 2010 at 11:54  Kommentera  
Tags: , , ,

Monumentsten invigd i Borlänge


Sida vid sida ligger Svenska kyrkans och den muslimska begravningsplatsen på Norra griftegården i Borlänge. Den muslimska delen har funnits här sedan 17 år tillbaka. Det är riktigt kallt men mitt ute på snöiga norra griftesgården står några personer samlade. De inviger en monumentsten som står utanför den muslimska begravningsplatsen. Ibrahim Hamad är Imam och är väldigt nöjd över sammarbetet trosfunden emellan.
– Här sker integrationen i verkligheten. Vi som bor i Sverige, vi är invånare i Sverige och vi lever och dör i Dalarna, säger Ibrahim Hamad.

Svenska kyrkan har ett statligt uppdrag att orda begravningsplatser till alla olika trosssamfund.
– Det som utmärker den muslimska begravningplatsen är riktningen på gravplatsen. Det är 148 grader syd-sydostlig rikting, alltså mot Mecka. Våra så kallade vanliga gravplatser är i öst-västlig riktning. Det säger Mattias Elofsson, som är trädgårdingenjör inom Svenska kyrkan.

Men annars finns det inga större skillnader, likheterna mellan begravningsplatserna är betydligt fler.
– Islam, judendom och kristendom har ju samma ursprung och det skulle nog vara mycket lättare i världen och samhället om fler kände till det.

– Vi är ju syskon. Vi är arbrahamiter, kristendomen och islam har samma budskap.

sverigesradio.se

Published in: on 27 november, 2010 at 05:35  Kommentera  
Tags: , , ,

Östersunds moské


Muslimska föreningens verksamhet i Östersund växer så det knakar och de är på god väg att växa ur den nuvarande moskélokalen i centrala stan. I samband med en muslimsk högtid nyligen kom så många besökare att man var tvungen att ha bön i två omgångar.

– Vi hade besökare som väntade ända ute i hallen, säger Tahar Khalfallah som är ordförande i föreningen.

I väntan på att ett moskébygge kan förverkligas vill föreningen nu hitta en större lokal i Östersund. De kontakter man hittills haft har inte öppnat några nya dörrar. Däremot har man mötts av en positiv hållning. Idéerna kretsar kring att en jämtländsk moské ska inspireras av jämtländska nyanser och kunna bidra till ett samhälle där man lever i fred. Föreningens strävan är att lokalen ska vara någorlunda centralt belägen i Östersund.

ltz.se

Islam: Empire of Faith


Published in: on 21 november, 2010 at 01:55  Kommentera  
Tags: , , ,

Veckans Morgonandakter i Sveriges Radio


Morgonandakterna den här veckan hålls av Mikael Wänger som är folkhögskolelärare i Jönköping.

Lyssningsarkiv

Published in: on 19 november, 2010 at 04:23  Kommentera  
Tags: , ,

Nytt islamiskt center i Borlänge


Under en längre tid har kommunen utrett var ett islamiskt center ska kunna byggas i Borlänge. Dalarnas muslimer har under flera år hoppats på en lösning av lokalfrågan. Nuvarande lokaler i Bullermyrens gamla skola är för små. Vid stora samlingar får inte alla plats i lokalerna. Byggnaden är dessutom i dåligt skick.

Tre platser är aktuella för byggandet av ett islamiskt center i Borlänge. Tomterna är belägna vid tennishallen, nära Soltorgsgymnasiet och intill Paradisvägen. Kommunens politiker ska nu ta ställning till vilken plats som anses som mest lämplig för uppförandet av ett islamiskt center.

Islamiska förbundet har över 8000 medlemmar i Dalarna. Förbundet begär inget kommunalt bidrag för det planerade bygget, utan räknar med att få fram de pengar som behövs på annat sätt. Bland annat genom donationer och bidrag från fonder i Europa. Vissa utfästelser om bidrag ska redan finnas. Önskemålet är att de nya lokalerna ska byggas relativt centralt, nära kommunikationer så att även icke bilburna på ett enkelt sätt ska kunna ta sig till centret.

dt.se

Allt fler svenskar vallfärdar till Mecka


Idag inleds muslimernas årliga pilgrimsfärd till Mecka. Intresset bland svenska muslimer har ökat och allt fler resebyråer arrangerar resor till Mecka. I år reser runt 4.000 personer från Sverige.

– Det finns fler som arrangerar resor och intresset har ökat. Det har blivit lättare och vanligare att resa, säger Helena Benauoda, ordförande i Sveriges Muslimska Råd.

Tidigare fanns endast ett par resebyråer som arrangerade resor till Mecka. Men antalet har ökat kraftigt de senaste åren. Att fler svenska muslimer vill resa till Mecka har delvis att göra med en förbättrad ekonomi för många, enligt Mahmoud Khalfi, ordförande i islamiska förbundet. Resan är nämligen inte billig. Prislappen brukar hamna på mellan 25 000 och 40 000 kronor. Men det ökade intresset har också att göra med en stärkt religiositet, tror Mahmoud Khalfi:

– Fler blir intresserade av religion, det är ett slags återkomst till religionen och dröm om att förverkliga sig själv genom den.

Under Hajj samlas muslimer från hela världen i den heliga staden Mecka. I sex dagar utför pilgrimerna, klädda i likadana enkla, vita kläder, ritualer vid bestämda tidpunkter. Bland annat vandrar de sju gånger runt Kaaba, stenen som muslimer vänder sig mot under bönestunden.

– Att se Kaaba har stort symboliskt värde för muslimer. Det är nästan omöjligt att beskriva känslan. Under hajj ägnar man sig bara åt andliga aktiviteter och glömmer allt världsligt. Det är ro, det är fantastiskt, säger Mahmoud Khalfi.

Att delta i hajj är en plikt för troende muslimer. Alla bör göra resan åtminstone en gång i livet. Både män och kvinnor, unga och gamla deltar i ceremonierna, säger Helena Benauoda. Dagarna i Mecka ger en känsla av tillhörighet, tycker hon och får medhåll av Mahmoud Khalfi.

– Det stärker gemenskapen i det muslimska samfundet. Man lär känna varandra och kan utbyta information. Det bidrar till att upprätthålla en känsla av brödraskap och av jämställdhet, säger han.

Hajj, pilgrimsresan till Mecka, är en av islams fem pelare, som utgör grunden i hela religionen. De övriga är trosbekännelsen, bönen, allmosegivandet och fastan. Varje muslim som kan uppbringa medel för det förväntas vallfärda en gång i livet.

HD, svt.se, TT

Published in: on 14 november, 2010 at 11:49  Kommentera  
Tags: , , , , ,

Norrköpings moské


Det är fortfarande aktuellt med en moské vid Idrottsparken i Norrköping. Stadsplaneringsnämnden har tidigare godkänt att Bosnisk Islamska Församlingen i Norrköping föreslås få köpa mark mellan konstgräset på Nya Parken och Skarphagsleden. I planerna ingår bönerum och en samlingslokal. Och ett tillstånd om att få uppföra en minaret. I samband med planerna på bostäder på Berget kommer Skarphagsleden att göras smalare, vilket gör att det finns mer yta att bygga på.

NT, izninfo.org