Studiegruppen Aguéli


Studiegruppen Aguéli är en islamisk sammanslutning som värnar och främjar kunskapens betydelse för människans utveckling och värdighet. Vår lärare Muhammed (föh) sade: ”De lärdes bläck är värdefullare än martyrernas blod”. Vi betraktar dock inte kunskap som liktydig med ytlig information utan vill också lyfta fram lärandets karaktärsdanande aspekt. Därför föredrar vi ordet bildning för att beskriva gruppens ideal. Med kunskap avser vi inte endast islamisk kunskap, det vill säga studier i den islamiska traditionen, utan all kunskap som kan bidra till människans andliga såväl som världsliga upplysning, upphöjelse och utveckling. Vår lärare sade: ”Sök kunskap ända till Kina”. Människan kan inte leva utan skönhet och hon strävar alltid och överallt efter att försköna sin personlighet och sin omgivning. Alla mänskliga kulturer har uttryckt sig i bild, musik, arkitektur och litteratur, och den islamiska kulturen är inget undantag. Den store läraren sade: ”Gud är skön och älskar skönhet”.

Studiegruppen Aguélis verksamhet vilar på fyra pelare: bildning, kultur, andlighet och politik. Vi arrangerar våra föreläsningar i Uppsala där vi har vårt säte, men medlemmarna besöker också andras föreläsningar, samt kulturella och vetenskapliga evenemang, för att lära och lära ut och knyta vänskapliga kontakter. Studiegruppen är radikal och islamistisk. Vi är radikala i den meningen att vi söker inåt och bakåt i den islamiska traditionen, mot rötterna, radices, för att hämta kraft och inspiration. Allt nytt måste bygga vidare på det gamla och hävdvunna. Såsom trädet är fast rotat i jorden men växer uppåt mot himlen. Vidare är vi islamistiska i den meningen av att vi organiserar oss politiskt på islams grund. Det finns förstås olika sorters islamismer, vilka står för lika många olika sorters visioner och samhällsideal. Studiegruppen Aguéli bejakar den islamiska rörelsens mångfald och vill vara ett forum för respektfylld dialog. Vi är svenska muslimer och vår primära fokus ligger på det svenska samhället. I dialog och samarbete med olika islamiska grupper, men också icke-islamiska, vill vi formulera problem och hitta lösningar som är angelägna för vårt hemland och vårt samhälle. Inom gruppen ser vi mångfalden av åsikter och tolkningar som en tillgång som stimulerar kreativitet och kunskapssökande, men för att kunna bli medlem måste man uppfylla tre mycket grundläggande krav, vilka är 1) tala god svenska, 2) respektera islam, 3) ha en antisionistisk hållning.

Studiegruppen strävar efter att främja fredlig samexistens mellan de shi’itiska och sunnitiska inriktningarna inom islam. Vi utgör tillsammans det islamiska samfundet eller umman och måste lära oss att respektera varandras olikheter och odla en anda av tolerans och broderskap.

Studiegruppen försöker genom sina föreläsningar och studiecirklar uppmuntra medlemmarnas intresse för svenskt språk, svensk kultur och historia. Vi vill att det ska vara lika naturligt att säga att man är en svensk muslim som en egyptisk, turkisk eller bosnisk muslim. Det är genom framväxten av en svensk, muslimsk identitet som vi kan förändra bilden av islam som en invandrarreligion.

En fråga som engagerar oss på både nationell och internationell nivå är frågan om sionismen. I denna fråga är vi radikala i betydelsen kompromisslösa, det vill säga vi erkänner inte Israels rätt att existera och kräver dess omedelbara upplösning. Vi har också en islamistisk hållning i betydelsen att vi verkar för att den nuvarande sionistiska staten ersätts med en arabisk, palestinsk och islamisk stat.

Studiegruppen Aguéli verkar endast inom lagens ramar och uppmuntrar sina medlemmar till laglydighet, god medborgaranda och solidaritet med vårt gemensamma samhälle. Samtidigt förbehåller vi oss rätten att kritisera hur samhället styrs och vilka värderingar som råder, och även att arbeta politiskt för förändringar till det bättre.

Sufismen är islams inre dimension och är helt nödvändig för den sökare som vill vidga sitt medvetande och utveckla sin andliga potential. Den islamiska traditionen består av ett yttre skal och en inre kärna, som är sufismen eller vägen. Skalets uppgift är att skydda kärnan. Båda behövs. Islamismen, den islamiska rörelsen, måste ha kontakt med islams kärna.

Studiegruppen Aguéli är uppkallad efter den svenske konstnären Ivan Aguéli (1869-1917) som också var sufi. Han var konstnär, sufi och politiskt aktivist och utövade alltså islam i alla dess aspekter, vilket gör honom till en utmärkt förebild för oss. Islam måste bejakas i dess helhet. Vi vill fortsätta det som Aguéli påbörjade.

/Mohamed Omar

Läs även Ivan Aguélis manifest från 1904

Published in: on 4 december, 2010 at 03:58  Kommentera  
Tags: , , , ,

The URI to TrackBack this entry is: https://gudskelov.wordpress.com/2010/12/04/studiegruppen-agueli/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: