Kristen socialdemokrat om islamism

..Islamismen har i grunden mycket gemensamt med den europeiska kristdemokratiska traditionen. Utifrån värderingar i den egna religionen och kulturtraditionen söker man forma ett politiskt ansvarstagande i sitt samhälle. En skillnad är att i Europa har kristendom länge levat i nära symbios med makten i form av statskyrkor med privilegierad ställning. I arabvärlden ser vi idag hur islamismen växer i opposition till makten. Men en ytterligare skillnad är att europeiska länder har en förhållandevis långvarig demokratisk inrikespolitisk kultur och tradition som format och slipat av politiken. Islamismen rymmer allt från Erdogans turkiska regeringsparti, som är betydligt öppnare och mer europainriktade än de sekulära partierna, till vurmare av vissa sharialagar och även enstaka förvirrade extremister som förespråkar våld även mot oskyldiga civila – terror – för att nå sina politiska syften. Västvärldens kritik av islamismen kan därför inte vara generell, svepande och styrd av sin egen historias relation mellan kristendom och politik. I diskussionen om islam och politik måste vi kunna vår egen historia, inklusive Europas koloniala arv i Mellanöstern. Vi får inte blunda för maktfrågan och det faktum att religion har en roll i samhället.

Islamismen i Egypten, och andra länder i regionen, rymmer hela spektrat av hållningar. Om vi från omvärlden bemöter den med samma respekt som vi gör i andra politiska processer och fria val, finns stora möjligheter att vi kan få en liknande utveckling som i Turkiet. Den överväldigande majoriteten av människorna i Egypten vill ha ett fungerande liv. Man suktar efter demokrati, mänskliga rättigheter och ekonomisk utveckling. Begår USA och Europa samma misstag som mot Hamas, finns däremot stora risker för att de destruktiva islamistiska krafterna tränger undan de pragmatiska och demokratiska. De senare får inte möjlighet att visa på framsteg. Deras legitimitet undermineras om demokratierna i Europa godtyckligt underkänner deras val. Då växer extremismens tolkningsföreträde. Det är inte mödan värt att vara demokrat när det inte ger tillträde till den demokratiska världen..

När Egypten nu står och väger har omvärlden alltjämt möjlighet att välja mellan kortsiktig stabilitet och en långsiktig utveckling mot demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Det handlar om att konsekvent stå upp för rätten till fria val och respekt för mänskliga rättigheter, i relation till alla politiska rörelser. Ett fortsatt stöd till de regimer som nu har förbrukat folkets förtroende eller nya auktoritära regimer som med externt stöd söker manipulera folkviljan kommer inte att ge en hållbar stabilitet. President Obamas tal i Kairos Universitet till världens muslimer sommaren 2009 har skapat enorma förhoppningar om ny en amerikansk och västerländsk hållning till islam och Mellanösternregionen. Grusas den, kan de brustna förväntningarnas missnöje få oöverblickbara konsekvenser. I Egypten, i regionen, men också globalt. Låt oss välja den stabilitet som växer ur demokrati, mänskliga rättigheter och ekonomisk utveckling, istället för den stabilitet som väljer bort dessa grundläggande värden.

/Peter Weiderud, förbundsordförande för Sveriges kristna socialdemokrater

Annonser

KD: Välfärdssamhället behöver moskéer

..Sekulära stater hotas inte av ett starkt religiöst engagemang, tvärtom. Det bygger en stark grund i vårt välfärdssamhälle. Jag tror i stället att en nyckel till lyckad integration är att ge människor som invandrar till Sverige möjligheten att finna en trygghet här genom sin kultur och religion, utan att detta ständigt ifrågasätts. Att hitta det trygga och hemvanda via sin religion och därifrån hitta ingångar i det svenska samhället måste uppmuntras.

Religiösa gudstjänstlokaler, så som kyrkor och moskéer, har en viktig roll som trygghetsbärare och samlingsplats. I dag finns ett problem i att många samfund inte har råd med egna gudstjänstlokaler som passar deras behov, särskilt bland församlingar som naturligt inte har etablerade lokaler att söka sig till i Sverige. Vi behöver därför överväga hur statens stöd till kyrkor och samfund bör utformas så att behovet av gudstjänstlokaler kan mötas. Den ton som genomsyrar Jimmie Åkessons utspel och artiklar visar att han inte på ett seriöst sätt angriper problematiken. Vi löser inga problem genom att misstänkliggöra stora grupper eller företrädare.. Genom att bejaka och stärka de goda värderingarna och krafterna vill jag tillsammans med företrädare för trossamfund bygga relationer och förtroende..

/Samfundsministern Stefan Attefall (KD)

Europarådet under turkiskt ordförandeskap

Strasbourg, 21.01.2011 – The Committee of Ministers of the 47 member States of the Council of Europe yesterday unanimously adopted a Declaration on religious freedom :

“As recent tragic events have shown, individuals of all religious confessions are increasingly victims of discrimination and aggression – sometimes at the cost of their lives – only because of their religious beliefs.

We, the 47 member states of the Council of Europe, strongly condemn such acts and all forms of incitement to religious hatred and violence. Freedom of thought, conscience and religion is an inalienable right enshrined in the UN Universal Declaration of Human Rights and guaranteed by Article 18 of the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights and by Article 9 of the European Convention on Human Rights, of which the Council of Europe is the custodian.

There can be no democratic society based on mutual understanding and tolerance without respect for freedom of thought, conscience and religion. Its enjoyment is an essential precondition for living together.”

coe.int

Published in: on 25 januari, 2011 at 06:40  Kommentera  
Tags: , , ,

Ung Vänster: Vänstern måste sluta missionera ateism


Jag tycker det är tråkigt att vänstern fortfarande drivs av en antiintellektuell tes som går ut på att man ska missionera ateism. Det tillhör en gammal tid. Nu är det 2011 och i dag finns det många religiösa grupper som står längst ner i samhällsordningen, säger Ida Gabrielsson, ordförande i Ung Vänster.

På Folk och Försvars konferens 14-16 januari bar Ida Gabrielsson huvudduk. Syftet var att problematisera den senaste tidens säkerhetspolitiska diskussion. Ida Gabrielsson tycker att vänstern och arbetarrörelsen måste förstå att många människor inom religiösa grupper är de som står lägst ner på samhällsstegen och utsätts för makten, snarare än att religionen har makten i samhället i dag. Inom Ung Vänster pågår kampanjen ”Håll ihop mot rasism” med budskapet att det är viktigare än någonsin att försvara alla människors lika värde.
Vi måste hålla ihop mot orättvisorna som högern skapar, säger Ida Gabrielsson.

troochpolitik.se

Horets martyr

Det är i dag nio år sedan mordet på Fadime Sahindal. Vid lunchtid samlades en grupp människor till en minnesstund vid Fadimes grav i Uppsala. Även lokala politiker och representanter för riksföreningen ”Glöm aldrig Pela och Fadime” deltog vid minnesstunden. Vänsterpartiets kommunalråd Illona Szatmari Waldau höll ett kort tal:
– Det är viktigt att uppmärksamma Fadimes öde och den så kallade hederskulturen. Det är ju inte alltid som en sådan här händelse får det här extrema utfallet.

Samtidigt fick fyra journalister på Sydsvenskan dela på årets Fadime-stipendium som belöning för en artikelserie om ”Haram – förbjudet i islams namn”.

I sammanband med förra årets minnesdag skrev kulturkritikern en intressant artikel om de ständigt återkommande hyllningarna av Fadime Sahindal:

Vart tog det Sverige vägen där kyskheten var en dygd och otukten en last? Nu tycks vi leva i en uppochnervänd värld där lasten är dygd och dygden last. Istället för att vårda arvet från kyskhetens martyr, Sankta Lucia, som vägrade begå hor och på så vis behöll sin ära, vill man i dagens Sverige istället skapa ett ”horets helgon”, ja ett anti-helgon, genom att hylla Fadime Sahindal.

Innan vi fortsätter vill jag klargöra två saker:
1. Jag är mot mordet på Fadime eftersom det går mot islam att ta lagen i egna händer.
2. Fadime Sahindal och hennes familj är, till skillnad från vad många tror, inte muslimer, utan aleviter.

Åtta år sedan mordet på Fadime pumpar den svenska regimen i dagsläget in stora summor pengar till olika myndigheter för att de ska kämpa för unga tjejers ”rätt” till hor. I en artikel, som publicerades idag på UNT, kan vi bland annat läsa följande: ”Många gånger har de [unga flickorna] fråntagits rätten att bestämma över sig själv, sin kropp, sitt liv och sin sexualitet”. Och man satsar stort: ”Fokus i vår rättspolitik är att hela rättskedjan – polis, åklagare, domstolar och kriminalvård – ska fungera på ett effektivt sätt…. Poliserna ska bli 3000 fler för att insatserna ska kunna ske tidigare, snabbare och tydligare”.

Och i ett program från SR får vi veta att Vänsterpartiet till och med vill skapa ett ”Fadimetorg”, samt uppföra en staty över, som reportern uttrycker det, ”frihetshjältinnan Fadime”, som ”vågade ha sex med vem hon ville innan äktenskapet”.

..Reportern säger vidare att Fadime med sin livsstil bör kunna inspirera andra flickor att leva likadant. Men varför skulle redliga föräldrar vilja ha en sköka som förebild för sina unga döttrar, istället för exempelvis jungfru Maria, eller andra ärbara kvinnor genom historien? Sankta Lucia har vi redan nämnt.

Mordet på Fadime används idag för att rättfärdiga den svenska regimens omhändertagande av unga flickor som man anser erfarit ”hedersrelaterat våld”, genom att de exempelvis förhindrats från att delta i vilda fester.

SR- repportern Katarina Gunnarsson besöker den Svensk-kurdiska föreningen i Uppsala för att ställa de muslimska kurderna mot väggen. Men, på ett exemplariskt sätt, står en muslimen på sig, och vägrar inta en apologetisk ställning. Han svarar henne, mycket riktigt, med följande retoriska fråga: ”Ska vi göra en flicka som haft frisex till en symbol för våra barn?”. Detta är vad varje person med sinnet i behåll skulle svarat! Katarina Gunnarsson bedriver ren propaganda, vilket tydligt framgår i SR-inslaget.

Nu kanske någon undrar: Men förnekar du att det existerar hedersrelaterat våld, och att det är ett stort samhällsproblem?
Svaret på den frågan är som följer. Nej, jag förnekar inte detta. Det är ett väldigt stort samhällsproblem. Tusentals unga flickor får exempelvis dagligen utstå hedersrelaterat våld av sina sekulära föräldrar när de vill börja bära hijab. Detta beror bland annat på att många sekulära föräldrar och makar skäms, inför sina vänner, anhöriga, och det svenska samhället, över att deras dotter/hustru klär sig som en muslimsk kvinna. Många flickor får på grund av detta genomgå misshandel och/eller hot för att de vägrar lyda sina fäder eller män, vilka inte önskar se dem i traditionella, ärbara kläder. Förutom denna sorts hedersförtryck får många unga flickor dessutom utstå mobbing och utfrysning från det ickemuslimska svenska samhället, som vägrar acceptera deras kyska levnadsval. Dessa unga flickor får, på grund av sitt levnadsval, ibland ingen/inga: vänner, arbete, utbildning, hjälp, tillit etc. I Sverige är det näst intill en skam att vara jungfru tills man blir gift.

Med andra ord erkänner jag att hedersrelaterat våld är ett stort samhällsproblem, och önskar därför se den svenska regimen vidta starka åtgärder mot detta. Man kan börja med att omhänderta alla unga flickor från deras förtryckande sekulära föräldrar och makar, för att sedan förflytta dem till olika moskéer runt om i landet där imamer får utse troende muslimska familjer som blir ansvariga för dem. På detta sätt kan vi förhindra att unga flickor råkar ut för det rådande hedersförtrycket. Jag hoppas att de olika etablerade politiska partierna (i synnerhet Vänsterpartiet), och svensk media, hjälper oss i denna hedervärda strävan.

Dagen.se, kulturkritikern.blogspot.com, resume.se

Läs även Jan Guillous artikel:
Glädjande brist på hedersmord i Sverige

Förslag till riksdagsbeslut: Lån utan ränta


Det bor mellan 400 000 och 500 000 muslimer i Sverige idag. Många av dem skulle vilja använda ett banksystem som är förenligt med islam. Men ännu finns inget bankalternativ utan ränta i Sverige, dock finns det ett ökat intresse för islamisk finansiering i Sverige. Denna situation försvårar för muslimer som lever i Sverige att skaffa ett hus eller en bostadsrätt, vilket inte förbättrar den segregation som finns i en del bostadsområden, samt att starta eget företag.

I länder som England och Tyskland finns internationella banker som erbjuder islamisk finansiering till sina kunder, men inte i Sverige. Då islam bland annat förbjuder räntetransaktioner skulle problemet kunna lösas genom att man istället för ränta betalar en avgift till banken. En bank kan då köpa en bostad som sedan hyrs av kunden.

Finansinspektionen har uttalat att det inte finns några direkta hinder i rörelselagstiftningen, men banker får inte äga fastigheter rakt av, dock skulle man till exempel kunna bilda ett bolag som äger fastigheterna. Å andra sidan menar Finansinspektionen att islamisk finansiering skulle kunna skapa problem i fråga om konsumentskyddslagstiftningen och skattelagstiftningen. I det senare exemplet rör det sig om avdragsrätt när vi betalar ränta på lånen, då en lika långtgående avdragsrätt för avgifter för lån inte existerar.

Islamisk finansiering kan öppna möjligheterna för flera av våra invånare i Sverige att finansiera sitt boende eller företagande. Det underlättar skapandet av nya företag och arbetstillfällen samt att skaffa ett eget boende.

Därför bör möjligheten att den berörda lagstiftningen anpassas till att möjliggöra islamisk finansiering i Sverige ses över.

Stockholm den 15 oktober 2010
Amir Adan (M)

Ung Vänster: Därför bär jag slöja idag

Idag talar jag på Folk och Försvars rikskonferens under rubriken ”Sverige i säkerhetspolitisk förändring”. Det finns många tänkbara ingångar i en sådan diskussion. Jag tänker välja en ingång som jag tycker saknas i den allmänna debatten i Sverige, men också här på rikskonferensen. Den 9 januari skriver tidningen Sydsvenskan om Malyum Salah Hasha. Hon är en somalisk kvinna i min ålder som bor och lever i skånska Tomelilla. På vägen till dotterns dagis, blir hon först trakasserad. Ungdomar skriker åt henne, säger att hon är en neger som ska ta av sig sin gardin. Hon börjar gå omvägar. Men ungdomarna letar upp henne och övergår till att kasta sten på henne och hennes sexåriga dotter. Det sker upprepade gånger. Hon blir rädd. De fortsätter skrika att hon ska ta av slöjan. Det här är bara ett exempel på det nya säkerhetsläget i Sverige, det finns många fler liknande historier.. Hatet mot muslimer ökar. Vi kan se det i hatbrottstatisktiken, i berättelser som kommer till oss, eller när det är som mest allvarligt, i Malmö med döden. Islamofobin håller på att slå rot och bli vardagsmat. Det var inte organiserade nazister som kastade sten på mamman och sexåringen i Tomelilla – det var vanliga högstadieelever. Alla är förlorare i ett Sverige där rädslan får slå rot. Men några får betala ett högre pris än andra. Det är den växanda rasismen och islamofobin som riktar udden mot alla människor med utländsk härkomst som vi borde fokusera mer på när vi diskuterar det nya säkerhetsläget. Inte som förövare utan som offer för ett nytt Sverige där deras trygghet är undanträngd. Jag bär idag samma klädesplagg som fick ungdomarna i Tomelilla att ropa: ”ta av dig din gardin neger”. Det gör inte mig till en ickemänniska som inte behöver skyddas. Malyum fick nog när hennes sexåriga dotter träffades av en sten i ryggen. Hon anmälde, men det avskrevs trots att bevis fanns. När barnen kastar sten på bussar i Tensta där jag bor, heter det extremism, i Malyums fall i Skånska Tomelilla, avskrevs det som pojkstreck. Även förra årets rikskonferens vigdes delvis åt att tala om så kallad ”politisk extremism”. Tyckare blev experter i talarstolen och fokus låg på förorterna. Men inte utifrån dom som lever där och deras perspektiv eller på deras situation i det nya Sverige. Inte utifrån känslan av att bli kränkt, trakasserad och hatad på grund av sin bakgrund. Det handlar inte om enskilda individer eller företeelser, utan om samhällsförändringar som i slutändan hotar demokratin. Vill vi på allvar tala om säkerhet och försvar, så måste vi skifta perspektiv och se vilka som idag lever under hot. Vilka är annars folket vi säger oss vilja försvara?

Ida Gabrielsson, förbundsordförande för Ung Vänster.

Barnutställningen om islamisk konst

En magisk mantel, färggranna bilder, en vacker paviljong och en spännande saga. Barnutställningen om islamisk konst finns nu på biblioteket i Fjugesta.

Magiska manteln är en vandringsutställning som nu landat och visas på biblioteket i Fjugesta. Idén och inspirationen till utställningen är hämtad från barnboken, En resa genom islamsk konst. I sagan är det en flicka som med sin magiska mantel tar med läsaren till platser med islamisk kultur. Naturligtvis finns sagoboken, som givits ut i 24 tvåspråkiga upplagor, med på utställningen. Dessutom finns bokens vackert illustrerade bilder uppsatta i större format.

Porten till Orienten, i form av en liten sagolik paviljong, utgör kanske det mest spännande inslaget i utställningen. Barnen kan gå in i den och titta på alla detaljer. Sätter man sen på sig hörlurarna så kan man lyssna till musik för att få en känsla av att man förflyttats långt bort.

Utställningen vänder sig till barn mellan 6-12 år, men är klart sevärd för alla.

NA

Published in: on 18 januari, 2011 at 03:43  Kommentera  
Tags: , , , , ,

Integrationsministern bjuder in företrädare för det muslimska Sverige

..Vårt samhälle vilar på en demokratisk värdegrund. Det finns en stark uppslutning för tolerans, yttrandefrihet, jämställdhet, solidaritet med andra och alla människors lika värde. Tyvärr ser vi en oroande utveckling i flera av Europas länder med ökad främlingsfientlighet, rasism och diskriminering. Inte heller i Sverige är vi förskonade från denna utveckling. Främlingsfientliga partier som förespråkar minskad invandring och ett mer slutet Europa är på frammarsch. Särskilt muslimer pekas ofta ut som ett stort samhällsproblem. I Sverige har vi en stolt tradition av att stå upp för frihet, jämlikhet och tolerans. Men dessa värden är aldrig för evigt givna – de måste ständigt vinnas och vidare­utvecklas av kommande generationer. En levande demokrati präglas av öppenhet och möten mellan människor. Den söker inte skydd bakom murar och spärrar, därför är den också sårbar för hot och våld. Det är min övertygelse att Sverige ska fortsätta vara en levande och öppen demokrati som präglas av tolerans och humanitet. Ett samhälle där människor känner respekt för olikheterna och nyfiken­het på framtiden. Ett land som bjuder in sina medborgare och invånare till delaktighet, deltagande och gemenskap. För att nå dit måste vi bestämt ta avstånd från de uttryck och tendenser som utmanar de principer som präglar vårt öppna samhälle.

I dag möter jag alltså en rad företrädare för det muslimska Sverige. Syftet med mötet är att diskutera hur regeringen ska fördjupa arbetet för att motverka diskriminering och en ökad islamofobi. Fördomar kan uppstå över en natt men att ändra attityder tar lång tid. Jag vill lyssna till erfarenheter från det muslimska Sverige och samtala om vad vi kan göra för att minska polarisering och förhindra att barriärer mellan grupper och människor får fäste. Det viktiga arbetet för att förebygga och bekämpa terrorn får aldrig innebära att vi ger upp om den svenska toleransen och öppenheten eller att vi tillåter att alla muslimer skuldbeläggs. Om så sker har självmordsbombaren lyckats skapa större klyftor och en ökad intolerans – då vinner terrorn.

Integrationsminister Erik Ullenhag (FP)

DN

Efterlängtad moské i Luleå


I Luleå med omnejd bor det cirka 2000 muslimer. De samlas i en liten lokal i ett hyreshus på Örnäset. Men drömmen har varit något helt annat – lokaler som byggs för ändamålet.
– Helst vill vi bygga ett islamiskt kulturcentrum, med plats för moské, bibliotek och mycket annat, säger Kabir Marefat, ordförande i Islamiska föreningen.

Den frågan har föreningen drivit i flera år. Målet har varit att hamna så nära centrum som möjligt – men det har visat sig bli en för dyr lösning. Nu tyder allt på att Hertsön blir platsen för en ny moské i Luleå.

Ännu är frågan bara i planeringsstadiet. Mark- och exploateringsavdelningen håller som bäst på att titta på olika lösningar.
– Den ska behandlas någon gång i januari eller februari, säger kommunens planchef, Gunilla Selin.

För Islamiska föreningen är moskéfrågan viktig.
– Lokalen i Örnäset är mycket liten. Om vi får en större moské så kommer det fler människor. Vi skulle också vilja ha bibliotek, plats för gäster och annat, säger Kabir Marefat.

Han tror även att muslimer i hela Sverige och i andra länder kommer att hjälpa till med finansieringen.

Ewa Mattsson Gradin, utredare på mark- och exploateringsavdelningen säger att hon bara sitter inne med andrahandsinformation, men att hon vet att det just nu arbetas för en lösning på Hertsön.
– Det är två olika platser som varit aktuella. Bland annat en tomt i närheten av där det ganska nyligen byggdes en Laestadiankyrka.

Luleås kommunalråd Karl Petersen konstaterar att frågan om en moské har varit på tal i flera år. Han hoppas på en lösning nu.
– Luleå är en öppen stad med ett varmt klimat. Frågan om en moské är viktig, säger han.

nsd.se