Jämtins förslag får stöd av Kielan

I samband med årets förstamajfirande föreslog Carin Jämtin att den nuvarande lagen om allmänna helgdagar ses över i en särskild utredning så att exempelvis även den muslimska högtiden Eid al-fitr kan inkluderas.

Ordföranden i Svensk islamisk samling Abd al Haqq Kielan jublar över förslaget från Carin Jämtin.

– Det skulle vara en oerhörd landvinning för oss, säger han och påpekar samtidigt att den viktigaste muslimska högtiden att få en röd dag på är offerhögtiden, avslutningen av pilgrimsfärden till Mecka som egentligen är en större högtid än avslutningen av ramadan. Men det är också de enda två högtiderna som han ser som nödvändiga helgdagar.

SSU har tidigare i år föreslagit att alla svenska helgdagar borde vara religionsneutrala, samt att varje anställd ska få ett antal lediga dagar att ta ut när han eller hon vill under året. Ungdomsförbundet vill alltså ta bort obligatorisk ledighet på religiösa helgdagar och ersätta dessa med ett antal flexibla semesterdagar.

Dagen,

Tro & politik

Annonser

Muslimsk högtid kan bli svensk helgdag

Sverige behöver en muslimsk helgdag. Det anser Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin, som föreslår att de svenska helgdagarna ses över i en särskild utredning.

Nästan alla våra helgdagar, förutom midsommar och första maj, är religiöst kristet betingade. Sverige är i dag ett multikulturellt samhälle, och det är verkligen värt att titta på hur man kan göra.. Man kan fundera över om inte eid, muslimernas julafton, borde vara en helgdag. Eftersom Sverige är heterogent borde helgdagarna faktiskt spegla någon slags känsla av att vi är olika. Det gör de inte i dag.

Eid al-fitr – eller kort och gott eid – är den årliga högtid som avslutar den muslimska fastemånaden ramadan. Firandet pågår i tre eller fyra dagar, och den första dagen är viktigast. Eid, som betyder ”en återkommande lycka eller festglädje”, är i grunden en religiös högtid, men firas även av muslimer som inte är aktivt troende, och av stora delar av befolkningen som helhet i länder och regioner där islam är majoritetsreligion. Troligen skulle ett sådant beslut innebära att någon av de nuvarande helgdagarna tas bort. Carin Jämtin tror inte att det är möjligt att ha fler röda dagar än vad vi har i dag.

Lagen om allmänna helgdagar ändrades senast 2005, efter en intensiv politisk debatt. Då blev nationaldagen, den sjätte juni, en ny helgdag. Samtidigt förvandlades annandag pingst från röd dag till en vanlig måndag.

SVD

Studiegruppen Aguéli lanserar ny webbtidning

Ända sedan början av 2009 har Studiegruppen Aguéli med vänner haft ambitionen att starta en webbtidning och nu är den här. Den heter Fria ordet och har lyckats rekrytera flera spännande och kunniga skribenter. 

Poeten Mohamed Omar från Uppsala som tidigare varit chefredaktör för tidskriften Minaret publicerade den 1 januari 2009 artikeln ”Gaza har gjort mig radikal” där han öppet tog ställning för palestinierna mot den sionistiska ockupationen. Han tillkännagav sin hållning som radikal, demokratisk islamist. Den nya attityden och den tydliga antisionismen gjorde att alla Omars tidigare arbetsgivare tog avstånd från honom. Han övergick då till att bli oberoende skribent och började publicera sig själv i bloggform. Dessutom startade han och några likasinnade en mejlinglista. Omar började intervjua dissidenter av olika politisk och religiös färg – fria tänkare. Mejlinglistan växte, debatterna blev allt livligare och fler unga muslimer började ”radikaliseras” och känna ett behov av att uttrycka sin samhällskritik i skrift. Islamkritikerna hade fått härja oemotsagda allt för länge. Det var dags för de islamiska kritikerna att göra entré. Resultatet heter Fria ordet.

Boktips: Tage Lindbom

Ljus i mörkret (2004)
Möte med Koranen (2003)

Tage Leonard Lindbom, född 1909 i Malmö, död 2001, fil.dr, författare, muslimsk mystiker och företrädare för philosophia perennis. Han har kallats ”the grand old man” av svensk konservatism.

Tage Lindbom studerade vid Uppsala universitet där han tog fil.kand. 1931, och doktorerade vid Stockholms högskola 1938 med en avhandling om den svenska fackföreningsrörelsens uppkomst och tidigaste historia. Samma år utsågs han till chef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Lindbom genomgick under den senare delen av sitt chefsskap för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek en personlig väckelse, som fick honom att bli djupt religiös och starkt konservativ. Han konverterade till islam, blev sufier och invigdes i Shadhiliyya-orden. Genom sitt möte med den schweiziske sufimästaren Frithjof Schuon (Isa Nur al-din) kom han i personlig kontakt med företrädare för den traditionella skolan, däribland Martin Lings, Titus Burckhardt och Seyyed Hossein Nasr. Lindbom utgav en rad böcker med traditionella och konservativa teman, ofta på bokförlaget Norma i Borås. Han publicerade sig även i tidskrifter utgivna inom den moderata sfären och i Samtidsmagasinet Salt. Lindbom levde i slutet av sitt liv alltmer tillbakadraget och ägnade sig åt andlig undervisning. Han lämnade efter sig ett antal lärjungar som för hans arv vidare. I boken I Frithjof Schuons fotspår som publicerades efter hans död presenterar han grunddragen i philosophia perennis (den tidlösa filosofin) och detta verk kan ses som en hyllning till hans andliga mästare, Frithjof Schuon. Till denna bok har Ashk Dahlén skrivit ett fylligt förord om Lindboms idéhistoriska utveckling och om philosophia perennis. Lindboms essäer om islamisk andlighet, Möte med Koranen, gavs ut i Svenska islamiska akademiens tidskrift Minaret år 2003.

radioislam.org

Published in: on 9 mars, 2011 at 03:10  Kommentera  
Tags: , , , , ,

Svenska kyrkan anställer imam

Othman Al-Tawalbeh är imam och har anställts av Sofia församling i Stockholm. Han ska delta i Fryshuskyrkans mångfaldsarbete.
– Att jag som är imam anställs av församlingen är positivt och speglar en öppenhet och vilja att människor av olika religion samarbetar i praktiken, säger Othman Al-Tawalbeh.

Othman Al-Tawalbeh har en om­­fattande utbildning som grund: sju års universitetsstudier till im­am i hemlandet Jordanien och en svensk högskoleexamen i freds- och konfliktforskning. Nu gör han paus i sina studier till magisterexamen i mänskliga rättigheter. Han kommer närmast från jobb vid studieförbundet Ibn Rushd och har tidigare varit integrationshandläggare i hemstaden Helsingborg. Vid sidan om jobbet predikar han regelbundet i flera moskéer i Skåne.

Fryshuskyrkan finns i Fryshuset, ett stort aktivitets­centrum för unga som ligger inom Sofia församlings gränser. Othman Al-Tawalbeh ser fram emot arbetet i Fryshuskyrkan.
– Genom Sofia församling och Fryshuset får jag möjlighet att förverkliga mina idéer och drömmar, säger han. Jag vill föra dialog om hur vi kan leva i fredlig samlevnad utan hat och hot, och se på varandra som medmänniskor, oavsett religion och andra skillnader.

Han hänvisar till Svenska kyrkans långa tradition av dialog, ”tillbaka till Nathan Söderblom”. I Fryshuskyrkan kommer Othman Al-Tawalbeh att starta samtalsgrupper, både för unga med muslimsk bakgrund och för and­ra. Det kommer också att hållas träffar i religionsdialog.

Du blir anställd av en kristen församling, hur ser du på det?
– Jag ser inga problem. Svenska kyrkan är en institution och fungerar som vilken arbetsgivare som helst.

Tror du att det medför några begränsningar för dig som muslim?
– Nej, vi har pratat om det. Mina arbetsuppgifter är tydliga och jag har fullt ansvar och frihet, i samarbete med Fryshuskyrkan och församlingen.

Maria Kjellsdotter Rydinger är präst i Sofia församling med placering i Fryshuskyrkan. Hon kom med idén att församlingen skulle anställa en imam. Enligt Maria Kjellsdotter Rydinger finns det en önskan och en öppenhet hos dem som jobbar i Fryshuset att en im­am finns där.
– Det är en multikulturell plats, därför är det ingen självklarhet att bara kyrkan finns där.

Varför ska just kyrkan anställa en imam?
– Kyrkan måste sträcka ut en hand och hjälpa goda krafter, och hjälpa unga hitta sig själva så att de inte hamnar i extremism. Sven­­ska kyrkan har fortfarande makt och pengar att göra det här, säger Maria Kjellsdotter Ryding­er.

Men hon understryker att församlingen också vinner på det: kyrkan och kristna kan inte växa förrän man förstår människor av annan religion och har kunskap om islam.

Hans Ulfvebrand, kyrkoherde i Sofia församling, understryker att anställningen av en imam inte är något hugskott, utan följden av ett mångårigt engagemang.
– Genom Fryshuset finns hela världen i Sofia församling varje dag, säger han. Vi vill arbeta där för mångfald, demokrati och fredlig samlevnad, och därför har detta vuxit fram organiskt.

Stockholms stift står bakom Fryshuskyrkan, och Hans Ulfve­brand har talat med biskop Eva Brunne om anställningen av en imam. Fryshuskyrkan stöds ock­så ekonomiskt av åtta andra församlingar. Men anställningen av imamen har Sofia församling beslutat om själv, och bekostar också på egen hand.
– Jag är stolt över mitt kyrkoråd, att man har förtroende för att pröva nya vägar, säger Hans Ulfvebrand. Det är viktigt för ett lutherskt samfund att vara en aktör i samhället. Vi har resurser, och då är det vår plikt som ett stort kristet samfund att motverka fördomar om religioner.

kyrkanstidning.com

Skärholmens moské

Efter fem år av förberedelser lägger nu Islamiska kulturföreningen fram ett färdigt planförslag för den nya moskén i Skärholmen.
– Det är den första moskén i Europa som byggs för alla i området, säger Fikret Tümtürk, föreningsordförande.

Med sina dubbla blå minareter, 32 meter över marken, och med sitt läge alldeles vid infarten till busstorget tar den nya moskén plats som Skärholmens nya landmärke. En slags port till området för den som kommer med bil.
– Den kommer att dra till sig besökare från hela Skandianavien. Ingen annan moské i Norden har dubbla minareter. Det blir fint, och bra reklam för Skärholmens centrum, säger Syed Mansur i Skärholmens islamiska kulturförening. Totalytan på 1 500 kvadratmeter, fördelat på tre plan, gör den betydligt större än moskén i Fittja. Som mest kommer 1 700 personer kunna be där samtidigt.

Men det verkligt unika med Skärholmens nya moské är inte storleken eller utseendet, utan den funktion som den är tänkt att ha i lokalsamhället. ”Ett levande allaktivtetshus för alla åldrar” heter det i kommunens planbeskrivning.
– I mitt huvud är den ett integrationsprojekt, en byggnad som gör hela samhället en tjänst. Alla medborgare ska kunna komma dit, ungdomar och pensionärer. Det blir den samlingspunkt som Skärholmen har saknat, säger Fikret Tümtürk, ordförande i Islamiska kulturföreningen.

Den halva av byggnaden som inte är bönelokal kommer att vara utrustad med café, gym och möteslokaler.
– Föreningar som behöver någonstans att ha möte eller att ha sitt kontor kan låna lokaler till självkostnadspris, säger Fikret Tümürk.

För honom är detta en gammal dröm, en idé som han började driva gentemot politikerna redan i mitten på 1990-talet.
– Jag kämpade då för att man skulle skapa ett allaktivitetshus i den gamla biografen Vågen, där alla nationaliteter skulle kunna mötas. Men det var ingen som nappade, berättar Fikret.

Att idén nu är på väg att förverkligas gör honom märkbart glad.
– Jag tror att folk känner sig tryggare i området om man lär känna varandra bättre. Det kan bidra till ett bättre rykte för stadsdelen.

Syed Mansur i kulturföreningen betonar att besökarna inte bara kommer till Skärholmen för att be.
– Det kommer att bli ett lyft för köpmännen också, menar han.

Hur finansieras moskén?
– I första hand ska vi samla in pengarna inom Sverige, men kanske även från andra länder i Europa. Vi har ännu inte räknat ut exakt vad det kommer att kosta, men det blir någonstans mellan 50 och 100 miljoner, säger Fikret Tümtürk.

sodrasidan.se

Morgonandakten i Sveriges Radio

Lyssningsarkivet

Salih Tufekcioglu är lärare och ungdomsimam i Malmö. Han arbetar också för studieförbundet Ibn Rushd och är aktiv i Svenska muslimer för fred och rättvisa.

Yusuf Islam på turné i Sverige

Cat Stevens, eller Yusuf Islam som han numera kallar sig, lägger premiären för sin Europaturné i Sverige. Den 7 maj spelar den legendariske artisten på Hovet i Stockholm.

Yusuf Islam har på senare år gjort comeback efter att ha varit borta från musikbranschen i nästan tre decennier. Han konverterade till islam 1977. Sedan Yusuf Islam återupptagit karriären för några år sedan har det hunnit bli två album. Det senaste, ”Roadslinger”, kom 2009. Cat Stevens hade ett pärlband av hits, som ”Moon shadow” och ”Morning has broken”, från slutet av 60-talet och framåt.

TT

Published in: on 10 februari, 2011 at 03:48  Comments (1)  
Tags: , , , ,

Horets martyr

Det är i dag nio år sedan mordet på Fadime Sahindal. Vid lunchtid samlades en grupp människor till en minnesstund vid Fadimes grav i Uppsala. Även lokala politiker och representanter för riksföreningen ”Glöm aldrig Pela och Fadime” deltog vid minnesstunden. Vänsterpartiets kommunalråd Illona Szatmari Waldau höll ett kort tal:
– Det är viktigt att uppmärksamma Fadimes öde och den så kallade hederskulturen. Det är ju inte alltid som en sådan här händelse får det här extrema utfallet.

Samtidigt fick fyra journalister på Sydsvenskan dela på årets Fadime-stipendium som belöning för en artikelserie om ”Haram – förbjudet i islams namn”.

I sammanband med förra årets minnesdag skrev kulturkritikern en intressant artikel om de ständigt återkommande hyllningarna av Fadime Sahindal:

Vart tog det Sverige vägen där kyskheten var en dygd och otukten en last? Nu tycks vi leva i en uppochnervänd värld där lasten är dygd och dygden last. Istället för att vårda arvet från kyskhetens martyr, Sankta Lucia, som vägrade begå hor och på så vis behöll sin ära, vill man i dagens Sverige istället skapa ett ”horets helgon”, ja ett anti-helgon, genom att hylla Fadime Sahindal.

Innan vi fortsätter vill jag klargöra två saker:
1. Jag är mot mordet på Fadime eftersom det går mot islam att ta lagen i egna händer.
2. Fadime Sahindal och hennes familj är, till skillnad från vad många tror, inte muslimer, utan aleviter.

Åtta år sedan mordet på Fadime pumpar den svenska regimen i dagsläget in stora summor pengar till olika myndigheter för att de ska kämpa för unga tjejers ”rätt” till hor. I en artikel, som publicerades idag på UNT, kan vi bland annat läsa följande: ”Många gånger har de [unga flickorna] fråntagits rätten att bestämma över sig själv, sin kropp, sitt liv och sin sexualitet”. Och man satsar stort: ”Fokus i vår rättspolitik är att hela rättskedjan – polis, åklagare, domstolar och kriminalvård – ska fungera på ett effektivt sätt…. Poliserna ska bli 3000 fler för att insatserna ska kunna ske tidigare, snabbare och tydligare”.

Och i ett program från SR får vi veta att Vänsterpartiet till och med vill skapa ett ”Fadimetorg”, samt uppföra en staty över, som reportern uttrycker det, ”frihetshjältinnan Fadime”, som ”vågade ha sex med vem hon ville innan äktenskapet”.

..Reportern säger vidare att Fadime med sin livsstil bör kunna inspirera andra flickor att leva likadant. Men varför skulle redliga föräldrar vilja ha en sköka som förebild för sina unga döttrar, istället för exempelvis jungfru Maria, eller andra ärbara kvinnor genom historien? Sankta Lucia har vi redan nämnt.

Mordet på Fadime används idag för att rättfärdiga den svenska regimens omhändertagande av unga flickor som man anser erfarit ”hedersrelaterat våld”, genom att de exempelvis förhindrats från att delta i vilda fester.

SR- repportern Katarina Gunnarsson besöker den Svensk-kurdiska föreningen i Uppsala för att ställa de muslimska kurderna mot väggen. Men, på ett exemplariskt sätt, står en muslimen på sig, och vägrar inta en apologetisk ställning. Han svarar henne, mycket riktigt, med följande retoriska fråga: ”Ska vi göra en flicka som haft frisex till en symbol för våra barn?”. Detta är vad varje person med sinnet i behåll skulle svarat! Katarina Gunnarsson bedriver ren propaganda, vilket tydligt framgår i SR-inslaget.

Nu kanske någon undrar: Men förnekar du att det existerar hedersrelaterat våld, och att det är ett stort samhällsproblem?
Svaret på den frågan är som följer. Nej, jag förnekar inte detta. Det är ett väldigt stort samhällsproblem. Tusentals unga flickor får exempelvis dagligen utstå hedersrelaterat våld av sina sekulära föräldrar när de vill börja bära hijab. Detta beror bland annat på att många sekulära föräldrar och makar skäms, inför sina vänner, anhöriga, och det svenska samhället, över att deras dotter/hustru klär sig som en muslimsk kvinna. Många flickor får på grund av detta genomgå misshandel och/eller hot för att de vägrar lyda sina fäder eller män, vilka inte önskar se dem i traditionella, ärbara kläder. Förutom denna sorts hedersförtryck får många unga flickor dessutom utstå mobbing och utfrysning från det ickemuslimska svenska samhället, som vägrar acceptera deras kyska levnadsval. Dessa unga flickor får, på grund av sitt levnadsval, ibland ingen/inga: vänner, arbete, utbildning, hjälp, tillit etc. I Sverige är det näst intill en skam att vara jungfru tills man blir gift.

Med andra ord erkänner jag att hedersrelaterat våld är ett stort samhällsproblem, och önskar därför se den svenska regimen vidta starka åtgärder mot detta. Man kan börja med att omhänderta alla unga flickor från deras förtryckande sekulära föräldrar och makar, för att sedan förflytta dem till olika moskéer runt om i landet där imamer får utse troende muslimska familjer som blir ansvariga för dem. På detta sätt kan vi förhindra att unga flickor råkar ut för det rådande hedersförtrycket. Jag hoppas att de olika etablerade politiska partierna (i synnerhet Vänsterpartiet), och svensk media, hjälper oss i denna hedervärda strävan.

Dagen.se, kulturkritikern.blogspot.com, resume.se

Läs även Jan Guillous artikel:
Glädjande brist på hedersmord i Sverige

Bästa JulfilmenPublished in: on 23 december, 2010 at 01:02  Kommentera  
Tags: , , , , , ,