80% vill stoppa alkoholreklam

Det finns inte bara en stark opinion, utan också en lagstiftning som förbjuder alkoholreklam. Ändå kan man se alkoholreklam i flera svenska kanaler. TV 3, Kanal 5, TV 6, TV 8 och Kanal 9 struntar inte bara i förbudet, de arbetar aktivt för att kringgå det. IOGT-NTO hoppas att det snart ska vara slut på det. En ny Sifo-mätning visar att vi har en mycket stor majoritet av svenska folket med oss. Hela 78 procent tycker att det är dåligt att lagstiftningen kringgås genom att sändningarna sker från utlandet. Ännu fler, 80 procent, svarar att de tycker att det är bra att alkoholreklam är förbjudet i radio och tv. Det är 7 procentenheter mer än i en motsvarande undersökning för två år sedan. Stödet för förbud mot alkoholreklam har alltså blivit starkare, samtidigt som investeringarna i alkoholreklam de senaste åren har ökat dramatiskt, från 8 miljoner kronor år 2000 till drygt 369 miljoner år 2008..

SVD

Published in: on 12 maj, 2011 at 10:37  Kommentera  
Tags: , , ,

Alkohol dödligare än våld och aids

En rapport från WHO, World health organization, visar att alkohol dödar 2,5 miljoner människor varje år. Alkohol är farligare än både våld och aids. Nu kräver Världshälsoorganisationen att fler länder ska ta fram handlingsplaner för att förebygga alkoholskador..

Alkohol är den tredje vanligaste orsaken till för tidig död och kan kopplas till ett 60-tal olika sjukdomar..

Nära fyra procent av alla dödsfall i världen år 2005 kunde knytas till alkohol. I åldersgruppen 15-29 år dör 320 000 unga årligen i alkoholrelaterade skador, vilket motsvarar nio procent.
– Rapporten visar att alkohol inte bara är rosa partybubbel utan en av de största dödsorsakerna i världen. Att nästan var tionde dödsfall bland unga beror på alkohol gör det till ett av de största ungdomshoten, säger Vidar Aronsson, ordförande för Ungdomens nykterhetsförbund.

Rapporten kommer att ligga till grund för WHOs första globala ministerkonferensen som handlar om en hälsosam livsstil och icke smittsamma sjukdomar, som äger rum i Moskva i slutet av april.

Världen idag

Published in: on 17 februari, 2011 at 12:52  Kommentera  
Tags: ,

Ge barnen en alkoholfri livsmiljö

Spritpartiet hoppas på en fördjupad debatt om alkoholens skadeverkningar, en debatt där alla de barn som dagligen kränks i sina hem av fulla föräldrar får plats. Spritpartiet funderar på vad vi i samhället faktiskt gjort för att våra barn ska få det tryggare och därigenom inte skadas fysiskt eller psykiskt. Barn kan ju inte skydda sig själva och de har bara de vuxna och samhället att förlita sig på. Eftersom samhället inte litar fullt ut på oss vuxna och vår förmåga att se till våra barns bästa, så har man stiftat lagar som ska se till att barn inte far illa. Dessa lagar och förordningar har verkligen gett effekt på beteendet hos oss vuxna.

I dag skriker sig människor alldeles hesa om de ser ett litet barn som inte har bilbälte eller som inte sitter i en bakvänd barnstol. För att inte nämna skriken efter dem som inte kan hålla hastighetsbegränsningen utanför skolor, barn kan ju faktiskt springa ut i vägen när som helst! Cykelhjälm är en annan het potatis som samhället lagstiftade om för att skydda barnen och som idag är en självklarhet. Ingen skulle förlåta sig själv om man missade att ta på sitt lilla barn en cykelhjälm när barnet för första gången testar sin cykel utan stödhjul och just den gången råkar ramla och slå sig i huvudet.

Allt ovanstående följs i dag av den enkla anledningen att vi faktiskt fick en massa argument som gjorde att vi förstod vinsten med att följa lagarna. Om man har barn som inte sitter fast på rätt sätt i bilen och olyckan är framme så kan det gå riktigt illa för barnet. I värsta fall kan det leda till döden eller skador som påverkar barnet för resten av livet. Det fick vi se informationsfilmer om på tv, läsa om i tidningar och efter hand blev det norm, och i dag förfäras vi över de som inte ställer upp på dessa enkla regler.

Vår förhoppning är att debatten inom en snar framtid kommer att handla om alla de barn som dagligen kränks i sina hem av fulla föräldrar. Vi tror inte att det behövs en lag för att vi ska sluta berusa oss i barns sällskap, däremot tror vi att det behövs en rikstäckande debatt och den hoppas vi redan har satt igång. Visionen är ett samhälle där varje medborgare som nyttjar alkohol är beredd att halvera sin alkoholkonsumtion. Spritpartiet har inte som mål att förbjuda alkoholen utan fokuserar på att få till en medvetenhet hos medborgarna. Vi vill uppnå en nyanserad och levande debatt gällande alkoholens skadeverkningar på människan och i form av fysiska skador samt den mentala ohälsa som alkoholkonsumtionen medför. Vi vill uppmuntra till ett personligt engagemang och ett ansvarsfullt förhållningssätt till fördel för de människor som drabbas av alkoholens negativa effekter. Vi vill få vuxna att förstå att de genom sitt sociala drickande påverkar ungdomars alkoholvanor. Vi vill att det ska vara självklart att vuxna tar hänsyn till barnens rätt till en alkoholfri vardag och dito högtider.

Varför bara en fråga?

Spritpartiet har valt att fokusera på frågan om alkoholen då konsekvenserna av den i särklass berör flest människor. Vi är inga etablerade proffs-politiker så istället för att bli ett parti som måste sälja sin själ i vissa frågor för att nå maktpositioner så har vi bestämt att vi driver en enda fråga och det är att halvera kröken. När människor ser nyktrare på tillvaron så kommer de troligen att ha helt andra krafter kvar att göra något åt de sk. orättvisorna. Det vi som parti vill och kan göra är att bli en kanal för dessa frågor. Om ni ställer er bakom oss så kommer vi tillslut att hamna i ett slagläge där frågan måste lyftas på högsta politiska nivå. Gällande frågor om barnen, samhället, välfärden så menar vi att allt på ett eller annat sätt hänger ihop och att allt handlar om solidaritet med sina medmänniskor. Solidariteten är en känsla och den känslan är lättare att bejaka i nyktert tillstånd.

Dagen, spritpartiet.se

Published in: on 27 augusti, 2010 at 12:35  Kommentera  
Tags: , , ,