Multikultibazar i Göteborg

Majoriteten i kommunstyrelsen stödjer att Göteborg får en mångkulturell basar, helst med centralt läge. Det är S, MP och V skrivit under en EFS-ansökan* för stöd till att en basar byggs, någonstans i Göteborg. Basaren ska vara en lokal, där stora och små företagare samsas under samma tak. Varorna kan vara allt från mat och kryddor till kläder, möbler och tjänster. Helst ska basaren också rymma kafé eller restaurang för att fungera som mötesplats.

Förebilder finns i många stora städer världen över. Det ska både vara gamla etablerade företag och nya företagare som kan hjälpa varandra. Nyinvandrade kan få hjälp av landsmän med längre erfarenhet av lagar och förordningar. I USA finns exempel, där även tull och skattemyndigheter är lokaliserade till basarer, varför de fungerar som utbildnings- och arbetsplatser. Basarprojektet kommer därmed kunna erbjuda människor utanför arbetsmarknaden en möjlighet att starta eget.

Om ansökan blir beviljad betyder det att kommunen går in och samarbetar med migrationsverket, arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Kostnaden för att bygga en ny basar beräknas till sex till åtta miljoner kronor, varav kommunen måste betala hälften. En plats som nämnts i basardiskussionen är vagnhallen vid Svingeln. Den har tillräcklig takhöjd:

*Ansökan till EFS-rådet: Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta socialfonden och integrationsfonden. Den första stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Den andra syftar till att förbättra systemen för mottagning och integration av tredjelands-medborgare i Sverige, det vill säga medborgare från länder utanför EU.

GP

Annonser

Multikultibazar i Malmö


Andreas Konstantinides (S) letar efter lämpliga lokaler för de långtgångna planerna på en bazar i Malmö. Liknande planer har redan realiserats i många europeiska länder med positiva resultat. De förväntade entreprenörerna är utlandsfödda, en grupp som har svårt att finna arbete i Sverige. Bazarprojektet har redan fått politikernas välsignelse att söka pengar från Europeiska socialfonden och Andreas sitter redan i samtal med lämpliga fastighetsägare. Intresset från de fokusgrupper Malmö stad pratat med är överväldigande.
– Det är så många som vill vara med att det är överväldigande, nästan för många, säger han.

Danmark, Norge och Holland är länder som redan har bazarer av den sort som Malmö nu planerar. Resultaten är positiva. Bazar Vest i Århus startade 1996 och har i dag över 100 butiker. Det privata byggföretaget som vågade satsa på verksamheten har redan hunnit bygga ytterligare en Bazar i Odense. Till skillnad från Århus satsade man från Odense kommun på en centralt belägen plats. En medveten strategi för att skapa naturliga mötesplatser och bättre integrera människor med varandra. Just nu letar man lämpliga sådana platser även i Malmö, minst 2000 kvadratmeter behöver man.

Bazarkonceptet är enligt den förstudie som Malmö stad tagit fram värdebaserad: inklusion, tolerans mångfald och närproducerat ska styra. I bazaren planeras också en scen där det mångkulturella ska få utrymme.
– Där ska svensk folkmusik samsas med Afghansk. Det kommer bli en stor turistattraktion, säger Konstantinides.

Skånska Dagbladet

Published in: on 5 februari, 2011 at 01:05  Kommentera  
Tags: , , , ,

Förslag till riksdagsbeslut: Lån utan ränta


Det bor mellan 400 000 och 500 000 muslimer i Sverige idag. Många av dem skulle vilja använda ett banksystem som är förenligt med islam. Men ännu finns inget bankalternativ utan ränta i Sverige, dock finns det ett ökat intresse för islamisk finansiering i Sverige. Denna situation försvårar för muslimer som lever i Sverige att skaffa ett hus eller en bostadsrätt, vilket inte förbättrar den segregation som finns i en del bostadsområden, samt att starta eget företag.

I länder som England och Tyskland finns internationella banker som erbjuder islamisk finansiering till sina kunder, men inte i Sverige. Då islam bland annat förbjuder räntetransaktioner skulle problemet kunna lösas genom att man istället för ränta betalar en avgift till banken. En bank kan då köpa en bostad som sedan hyrs av kunden.

Finansinspektionen har uttalat att det inte finns några direkta hinder i rörelselagstiftningen, men banker får inte äga fastigheter rakt av, dock skulle man till exempel kunna bilda ett bolag som äger fastigheterna. Å andra sidan menar Finansinspektionen att islamisk finansiering skulle kunna skapa problem i fråga om konsumentskyddslagstiftningen och skattelagstiftningen. I det senare exemplet rör det sig om avdragsrätt när vi betalar ränta på lånen, då en lika långtgående avdragsrätt för avgifter för lån inte existerar.

Islamisk finansiering kan öppna möjligheterna för flera av våra invånare i Sverige att finansiera sitt boende eller företagande. Det underlättar skapandet av nya företag och arbetstillfällen samt att skaffa ett eget boende.

Därför bör möjligheten att den berörda lagstiftningen anpassas till att möjliggöra islamisk finansiering i Sverige ses över.

Stockholm den 15 oktober 2010
Amir Adan (M)

Ramadan allt viktigare för den svenska handeln

Förra året överrumplades slakteriföretaget Scan av den stora efterfrågan på lammkött i butiker när ramadan inföll någon vecka tidigare än året dessförinnan. I år, när ramadan infaller ännu något tidigare, är Scan bättre förberett och lammuppfödare är redo att leverera.

–Det är en betydligt bättre situation än förra året. Uppfödarna har anpassat sin uppfödning så att det ska finnas tillräckligt med lammkött ute i butikerna under ramadan, säger Elisabeth Svensson, inköpsansvarig av lamm hos Scan.

Merparten, 65 procent, av det lammkött som säljs i butik är importerat. Scan är dominerande på hemmaplan med närmare 30 procent av produktionen.

–Vi hoppas på att den inhemska produktionen ska öka, med mer lammgårdar. Det är viktigt att öka självförsörjningsgraden, säger Elisabeth Svensson.

På Coop är man redo för en ökad efterfrågan i butik, enligt företagets pressekreterare Janne Pettersson. De produkter som vänder sig till muslimska kunder är främst det sortiment som kallas ”All världens mat” och som innehåller produkter från bland annat Mellanöstern.

–Sortimentet har ökat genom åren i antalet artiklar. Försäljningen har dessutom ökat både i volym och pengar.

Enligt honom exponeras dessa produkter särskilt mycket inför den avslutande festen under ramadan. Men hur mycket Coop satsar inför ramadan avgörs förstås av var i landet butikerna ligger och hur stor del av målgruppen där som är muslimer.

Även börsnoterade Axfood, med flera varumärken inom dagligvaruhandeln, vill ta för sig och tjäna pengar på ramadan. I frontlinjen av varumärkena som satsar står Willys.

–Vi har satsat på ramadanprodukter i någon form varje år sedan 2003 och vi har märkbart ökat volymen och försäljningen sedan dess, säger Johanna Eurén som är pr- och informationsansvarig på Willys. Satsningen i år handlar bland annat om att ge större utrymme för dessa varor i butiken, exponera dem på ett väl placerat säljtorg och locka med extrapriser.

–Det är ett bra sätt att locka denna kundgrupp genom att synliggöra varor som hör ramadan till, exempelvis dadlar och basmatiris, säger Johanna Eurén.

–Ramadan är till för att föra oss närmare Gud, säger Helena Benaouda som är ordförande i Sveriges muslimska råd.

Fastan ska påminna muslimer om hur beroende vi människor är av Gud. Fastan ska ge ödmjukhet och ge muslimer förståelse hur det är att vara utan mat en hel dag. Därför är också ”zakat” en viktig del i Ramadan. Zakat betyder kort och gott att man ska ge bort 2,5 procent av alla sina tillgångar till fattiga och tärda medmänniskor.  

–Det kan vara jobbigt rent fysiskt eftersom man till en början kan bli trött och grinig. Men det är samtidigt en festlig högtid. Man träffas mycket mera. Släkt och vänner umgås och delar glädje med varandra, man ber böner tillsammans. Det är en tid för omtänksamhet och eftertanke om livet och ens tillvaro här på jorden, säger Helena Benaouda.

Meta Troell som är expert på mångkulturella omvärldsfrågor på Svensk Handel menar att svenska köpmän ännu inte riktigt förstått det här med ramadan.

–De har resonerat felaktigt och i princip sagt: ‘De äter ju inte ens’. Det stämmer inte alls. Det är ju ett kalasande utan like under denna månad. Det är bara det att det sker efter solnedgången. Man bjuder hem vänner och bekanta, man umgås mera. Då vill man bjuda på något gott, man köper nya saker till sitt hem för man vill att det ska se fint ut. Men framförallt ger man presenter och nya kläder till sina barn som man också vill ska vara fina. Dagligvaruhandeln börjar få upp ögonen för ramadan. Men det kan bli bättre. Ett problem är att ramadan inte alltid inträffar på samma datum. Handlarna är väldigt förtjustai statistik och siffror. Därför blir det svårt att mäta utfallet på ramadans inverkan på handeln från föregående år. Jag tror dock att detta är ett icke-problem om, låt mig säga, tio år. Förra året pratade jag med en handlare som hade skickat en medarbetare till Holland under ramadan för att se hur de gjorde där. Han bestämde sig för att sätta upp ett speciellt bord i sin butik till ramadan. Jag tror att det föll väl ut, säger Meta Troell.

Meta Troell tror att livsmedelsbutiker nu börjat förstå att det gäller att ha lammkött och andra produkter som går hem under fastemånaden, så det räcker för den stora efterfrågan som uppkommer när muslimer samlas för att delta i ramadan, inte minst under den avslutande festen eid al-fitr.

–Livsmedelsbutikerna borde ha lärt sig. Ifjol tog det slut. Det är inte listigt att ha extrapris på fläskfilé utan snarare bör det vara extrapris på lammbog och bulgur.

Däremot tycker Meta Troell att flera andra branscher borde ta för sig och inse att det finns en kommersiell vinning under ramadan.

–Jag väntar på att leksakshandeln ska satsa mer. Barnen har en väldigt central betydelse under ramadanmånaden och man ger barnen mycket leksaker. Överhuvudtaget delas det ut mycket presenter, så också heminredningsbutiker borde kunna förbereda sig bättre.

Ramadan följs sedan av den stora festhögtiden eid-al-fitr, som är fastebrytandets högtid. Enligt en utredning gjord av Svensk Handel ökar muslimer sina matinköp kraftigt under ramadan. I snitt är ökningen 2 610 kronor jämfört med en ”vanlig månad”. Lägger man därtill utgifterna för tredagarsfesten eid-al-fitr är ökningen hela 6 460 kronor.

DN, SvD.

Published in: on 12 augusti, 2010 at 03:06  Kommentera  
Tags: , , ,

Ramadan en viktig högtid för många svenskar

Idag inleds Ramadan, en högtid som är viktig för många svenskar. Under en månad pågår en fasteperiod för världens en och en halv miljard muslimer, varav några hundratusen i Sverige. Ramadan ska påminna människorna om hur beroende de är av Gud och fastemånaden avslutas med högtiden eid al-fitr (fastebrytandets högtid). På ett av Stockholms mest kända kebabhak är förråden fyllda inför ramadan. Varje kväll vid solnedgången dukar man fram en särskild iftar-buffé. Det brukar vara nästan fullsatt.

– Vi satsar väldigt mycket på just ramadan, berättar Obey Baroudi på Folkets Kebab.

Gästerna kommer vid 21-tiden. Personalrummet på Folkets Kebab har gjorts om till ett bönerum, möblerna är utflyttade och det ligger mattor på golvet. Buffén står uppdukad så länge det finns gäster. Det blir en lång rad med maträtter: linssoppa, sallader, bönrätten fasolieh och kubba – friterade degknyten med köttfärsfyllning.

Under 1900-talets andra hälft har många människor med muslimsk bakgrund sökt sig till Sverige och ramadan blir allt mer ett naturligt inslag i vårt gemensamma samhälle. Dialog, erfarenhetsutbyte och aktivt ställningstagande är redskap för att bygga ett Sverige där alla känner sig välkomna och trygga. Den 2 september anordnar handelsminister Ewa Björling iftar på UD. I muslimska länder är iftarer tillfällen att umgås med släkt och vänner men också nätverka. Exempelvis företag ordnar ofta iftar-middagar med mingel. Handelsministern bjuder in ett dussin representanter för muslimska organisationer i Sverige, berättar Jan Henningsson, ämnesråd och att en av UD:s främsta kännare av arabvärlden.

– Ramadan håller på att bli ett synligt och trivsamt inslag i Sveriges festivalkalender. Iftar-måltiderna har länge varit en diplomatisk finess ute i världen och det är ett etablerat sätt att umgås på, säger han.

I Riksdagshuset blir det tvärpolitiskt iftar-mingel för riksdagens politiker och tjänstemän samt privatpersoner och företrädare för muslimska organisationer, arrangerat av riksdagsledamoten Mehmet Kaplan (MP).

I sina lokaler mitt i Stockholm anordnar SEB banken sedan fyra år tillbaka en årlig iftar-måltid för ett hundratal ambassadanställda och kunder, främst från muslimska länder.

– Vi gör det för att vi värnar om våra relationer med kunder och intressenter som firar ramadan, säger Marcus Wahlberg, key account manager på SEB:s non resident-avdelning som sköter samarbetet med utländska kunder och andra länders handelsråd.

– Det är inte så annorlunda från en vanlig middag. Vi pratar om allt möjligt, från affärslivet till kulturella och religiösa saker.

Redan på tisdagskvällen samlades ca 600 muslimer vid Stockholms moské.

– I moskén kommer det att hållas bön varje kväll under ramadan. Sedan arrangerar vi flera föreläsningar och kurser. Vi serverar dadlar och mjölk till personer som behöver hjälp, berättar Mahmoud Khalfi som är imam och ansvarig för utbildningsenheten på Islamiska Förbundet i Sverige.

I Malmö öppnar man ikväll Rosengårds eget ramadantält – med buffé, libanesiska cocktails, orientaliska sötsaker, vattenpipa, tävlingar och tv-serier. I går kväll pågick dukning, putsning och fejande för fullt. Dörrarna, om nu ett tält har dörrar, öppnas klockan 21. Då beräknas solen ha gått ner, vilket gör det möjligt att servera en libanesisk buffé med bland annat sallad, soppa, piroger och persiljesalladen tabbouleh. Sedan fortsätter serveringen med libanesiska cocktails, fruktjuicer och orientaliska sötsaker. Det blir tävlingar, till vilka livsmedelshandlare har donerat presentkort i olika valörer upp till 500 kronor. Det kommer även att visas tv-serier, ett obligatorium under ramadan i den muslimska världen. Syrien och Egypten är storproducenter av sådana serier. Vid midnatt och framåt är det dags för frukost. Särskilda ugnar används för att grädda bröd med timjan och sesam som kan serveras med ost eller grönsaker.

Vad är viktigast med tältet?

– Vi vill integrera Rosengård på riktigt. Vi välkomnar Andersson och Svensson.

Slakteriföretaget Scan kunde förra året inte möta efterfrågan på lammkött och betalar nu leverantörerna extra.

– Vi har lagt ut ett marknadstillägg under veckorna 32 till 34 med mer pengar då så att lammproducenterna har haft chansen att planera sin produktion för att kunna slakta under den här perioden, säger Jakob Danielsson, affärsområdeschef inom nöt och lamm i Sverige.

En av dem som gläds är lammproducent Crister Nilsson i Gryt utanför Valdemarsvik som levererar ett 40-tal slaktlamm till ramadan.

– All extra betalning vi kan få är ett klart plus.

DN, HD, SvD, SyD, TT. 

Published in: on 11 augusti, 2010 at 04:10  Kommentera  
Tags: , ,