80% vill stoppa alkoholreklam

Det finns inte bara en stark opinion, utan också en lagstiftning som förbjuder alkoholreklam. Ändå kan man se alkoholreklam i flera svenska kanaler. TV 3, Kanal 5, TV 6, TV 8 och Kanal 9 struntar inte bara i förbudet, de arbetar aktivt för att kringgå det. IOGT-NTO hoppas att det snart ska vara slut på det. En ny Sifo-mätning visar att vi har en mycket stor majoritet av svenska folket med oss. Hela 78 procent tycker att det är dåligt att lagstiftningen kringgås genom att sändningarna sker från utlandet. Ännu fler, 80 procent, svarar att de tycker att det är bra att alkoholreklam är förbjudet i radio och tv. Det är 7 procentenheter mer än i en motsvarande undersökning för två år sedan. Stödet för förbud mot alkoholreklam har alltså blivit starkare, samtidigt som investeringarna i alkoholreklam de senaste åren har ökat dramatiskt, från 8 miljoner kronor år 2000 till drygt 369 miljoner år 2008..

SVD

Annonser
Published in: on 12 maj, 2011 at 10:37  Kommentera  
Tags: , , ,

Alkohol dödligare än våld och aids

En rapport från WHO, World health organization, visar att alkohol dödar 2,5 miljoner människor varje år. Alkohol är farligare än både våld och aids. Nu kräver Världshälsoorganisationen att fler länder ska ta fram handlingsplaner för att förebygga alkoholskador..

Alkohol är den tredje vanligaste orsaken till för tidig död och kan kopplas till ett 60-tal olika sjukdomar..

Nära fyra procent av alla dödsfall i världen år 2005 kunde knytas till alkohol. I åldersgruppen 15-29 år dör 320 000 unga årligen i alkoholrelaterade skador, vilket motsvarar nio procent.
– Rapporten visar att alkohol inte bara är rosa partybubbel utan en av de största dödsorsakerna i världen. Att nästan var tionde dödsfall bland unga beror på alkohol gör det till ett av de största ungdomshoten, säger Vidar Aronsson, ordförande för Ungdomens nykterhetsförbund.

Rapporten kommer att ligga till grund för WHOs första globala ministerkonferensen som handlar om en hälsosam livsstil och icke smittsamma sjukdomar, som äger rum i Moskva i slutet av april.

Världen idag

Published in: on 17 februari, 2011 at 12:52  Kommentera  
Tags: ,