Multikultibazar i Göteborg

Majoriteten i kommunstyrelsen stödjer att Göteborg får en mångkulturell basar, helst med centralt läge. Det är S, MP och V skrivit under en EFS-ansökan* för stöd till att en basar byggs, någonstans i Göteborg. Basaren ska vara en lokal, där stora och små företagare samsas under samma tak. Varorna kan vara allt från mat och kryddor till kläder, möbler och tjänster. Helst ska basaren också rymma kafé eller restaurang för att fungera som mötesplats.

Förebilder finns i många stora städer världen över. Det ska både vara gamla etablerade företag och nya företagare som kan hjälpa varandra. Nyinvandrade kan få hjälp av landsmän med längre erfarenhet av lagar och förordningar. I USA finns exempel, där även tull och skattemyndigheter är lokaliserade till basarer, varför de fungerar som utbildnings- och arbetsplatser. Basarprojektet kommer därmed kunna erbjuda människor utanför arbetsmarknaden en möjlighet att starta eget.

Om ansökan blir beviljad betyder det att kommunen går in och samarbetar med migrationsverket, arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Kostnaden för att bygga en ny basar beräknas till sex till åtta miljoner kronor, varav kommunen måste betala hälften. En plats som nämnts i basardiskussionen är vagnhallen vid Svingeln. Den har tillräcklig takhöjd:

*Ansökan till EFS-rådet: Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta socialfonden och integrationsfonden. Den första stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Den andra syftar till att förbättra systemen för mottagning och integration av tredjelands-medborgare i Sverige, det vill säga medborgare från länder utanför EU.

GP

Annonser

Multikultibazar i Malmö


Andreas Konstantinides (S) letar efter lämpliga lokaler för de långtgångna planerna på en bazar i Malmö. Liknande planer har redan realiserats i många europeiska länder med positiva resultat. De förväntade entreprenörerna är utlandsfödda, en grupp som har svårt att finna arbete i Sverige. Bazarprojektet har redan fått politikernas välsignelse att söka pengar från Europeiska socialfonden och Andreas sitter redan i samtal med lämpliga fastighetsägare. Intresset från de fokusgrupper Malmö stad pratat med är överväldigande.
– Det är så många som vill vara med att det är överväldigande, nästan för många, säger han.

Danmark, Norge och Holland är länder som redan har bazarer av den sort som Malmö nu planerar. Resultaten är positiva. Bazar Vest i Århus startade 1996 och har i dag över 100 butiker. Det privata byggföretaget som vågade satsa på verksamheten har redan hunnit bygga ytterligare en Bazar i Odense. Till skillnad från Århus satsade man från Odense kommun på en centralt belägen plats. En medveten strategi för att skapa naturliga mötesplatser och bättre integrera människor med varandra. Just nu letar man lämpliga sådana platser även i Malmö, minst 2000 kvadratmeter behöver man.

Bazarkonceptet är enligt den förstudie som Malmö stad tagit fram värdebaserad: inklusion, tolerans mångfald och närproducerat ska styra. I bazaren planeras också en scen där det mångkulturella ska få utrymme.
– Där ska svensk folkmusik samsas med Afghansk. Det kommer bli en stor turistattraktion, säger Konstantinides.

Skånska Dagbladet

Published in: on 5 februari, 2011 at 01:05  Kommentera  
Tags: , , , ,