Muslimsk högtid kan bli svensk helgdag

Sverige behöver en muslimsk helgdag. Det anser Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin, som föreslår att de svenska helgdagarna ses över i en särskild utredning.

Nästan alla våra helgdagar, förutom midsommar och första maj, är religiöst kristet betingade. Sverige är i dag ett multikulturellt samhälle, och det är verkligen värt att titta på hur man kan göra.. Man kan fundera över om inte eid, muslimernas julafton, borde vara en helgdag. Eftersom Sverige är heterogent borde helgdagarna faktiskt spegla någon slags känsla av att vi är olika. Det gör de inte i dag.

Eid al-fitr – eller kort och gott eid – är den årliga högtid som avslutar den muslimska fastemånaden ramadan. Firandet pågår i tre eller fyra dagar, och den första dagen är viktigast. Eid, som betyder ”en återkommande lycka eller festglädje”, är i grunden en religiös högtid, men firas även av muslimer som inte är aktivt troende, och av stora delar av befolkningen som helhet i länder och regioner där islam är majoritetsreligion. Troligen skulle ett sådant beslut innebära att någon av de nuvarande helgdagarna tas bort. Carin Jämtin tror inte att det är möjligt att ha fler röda dagar än vad vi har i dag.

Lagen om allmänna helgdagar ändrades senast 2005, efter en intensiv politisk debatt. Då blev nationaldagen, den sjätte juni, en ny helgdag. Samtidigt förvandlades annandag pingst från röd dag till en vanlig måndag.

SVD

Annonser

Eid-firande på Världskulturmuseet

I Göteborg firade 3000 personer av olika nationaliteter och religioner Eid alfitr på Världskulturmuseet i söndags.

– Eid-firandet på Världskulturmuseet är öppet för alla. Vi är inte kopplade till någon religiös riktning eller kulturell förening. Man firar helt enkelt att man fixade fastemånaden, förklarar Zana Muhammed från Wama evenemang, som är delarrangör tillsammans med Världskulturmuseet och Göteborg Stad.

Evenemanget bygger på att deltagarna aktivt får tillämpa den svenska muslimska kulturen i all dess form genom bild, musik, klädsel, dofter och smak. Detta är den tredje Eid-festivalen i ordningen som anordnas i Världskulturmuseet. Publikens engagemang tas också i anspråk i en enkät om hur fortsättningen av Eid-firandet ska ske.

– Vi vill utveckla festivalen och är angelägna om att publiken ska vara med i processen. Vi kommer att ge besökarna fyra alternativ för nästa år. Vill de vara kvar på Världskulturmuseet eller vill de flytta till Liseberg, till Heden eller till Slottsskogen. Vi är också öppna för publikens egna förslag, berättar Zana Muhammad.

Förutom olika aktiviteter som hennamålning, pyssel, matbuffé, musikworkshop och utställningar bjuds det också på levande musik. Deltar gör Hemsa Yusef, Agrin, Lur och Mama Gumbo. På programmet stod även sumobrottning och olika uppträdanden. Det fanns också möjlighet att testa muslimska kläder. Inne i ett litet rum på andra våningen hittade GP Linnea Sten och hennes två döttrar Olivia och Elina. De provade olika muslimska kläder som hängde på en stor klädställning.

– Vilken fin halsduk, säger Olivia och virar det lila tygstycket runt halsen. 

Det är första gången som Linnea är här med sina barn.

– Jag är själv inte muslim, men jag tycker att det är viktigt att ta del av andra kulturer, säger hon.

Syftet med dagen är enligt Zana Muhammed just att ta del av stans medborgares olika traditioner och kulturer.

– Det är ett sätt att bredda svenskt kulturliv, helt enkelt, säger han.

GP.

Published in: on 14 september, 2010 at 03:58  Kommentera  
Tags: , , , ,

Cirka 500.000 firar Ramadan i Sverige

Fullsatt när muslimerna firade Eid al-fitr i Örebro: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=4000140

Avslutningen på Ramadan blev också en manifestation för moskén i  Falkenberg:

Falkenbergs muslimska förening har flera hundra aktiva medlemmar men vet att det finns betydlig fler muslimer i trakten runt om Falkenberg. Det kan vara runt 3 000 familjer. Föreningen hyr sin lokal men vill gärna köpa fastigheten. Ägaren som bor i Halmstad har sagt sig vara beredd att sälja för fyra-fem miljoner kronor. Samtidigt har kommunen varit avvisade till planerna med tanke på att området kring järnvägen ska planeras för framtida bostäder. Fast föreningen vill vara kvar.

– Alla våra medlemmar kommer till den här platsen. De trivs här, säger Riahi Dahmani.

– Kommunen har sagt att det inte kommer att hända något här på många år. Vi är många och vi vill vara här. Kommunen måste vakna upp till verkligheten.

Föreningens ledning verkar övertygad om att affären kommer att gå igenom och då finns det stora planer som ska genomföras. Bönelokalen ska flyttas för att kunna ta emot uppåt 1 200 personer. Det ska också bli lokaler för träning, sport och ungdomsverksamhet.

–  Har vi kulturcentrum här blir det lugnare på stan. Då kan ungdomarna vara här.

HN.

Published in: on 11 september, 2010 at 11:00  Kommentera  
Tags: , , , ,

Muhammad: The Last Prophet

Published in: on 8 september, 2010 at 09:45  Kommentera  
Tags: , , , ,

Veckans Morgonandakter i Sveriges Radio

Regina Mucwicki Mabrouk håller i veckans Morgonandakter. Hon bor i Uppsala, är konstnär och konverterade till islam i mitten av 80-talet. Hennes tro har inspirerat henne i det hon skapar, vilket syns i hennes textilkonst. Bland annat har hon gjort ett konstprojekt om religionsdialog, ”Kvinnorna kring profeterna”, som återfinns bland veckans teman.

Måndag
”Släktskapet”.
Koranen 2: 136.
Musik: Mercy like the Rain med Shaam.

Tisdag
”Moderliga Prövningar”.
Koranen 19: 22-33 och 34:13-25.
Musik: Mother av Sami Yusuf.

Onsdag
”Vårt öde är mångfald ”.
Koranen: 30:22 och 30:8-9.
Bibeln om Rut.
Musik: Open Your Eyes av Maher Zain.

Torsdag
”Profeten Mohammed är vårt exempel”.
Koranen: 33:21 och 93:1-11.
Musik: Aicha av Outlandish.

Fredag
”Nyanser av grönt eller hur vi dyrkar Gud”.
Koranen: 3: 190-195.
Musik: Subhan Allah av Maher Zain.

Lyssningsarkiv

Published in: on 26 augusti, 2010 at 09:26  Kommentera  
Tags: , , , ,

Överenskommelser mellan skolan och de muslimska församlingarna i Jönköping

 

1. Fasteperioden – Ramadan

Ramadan pågår under 30 dagar från gryningen till solens nedgång. Årets Ramadan påbörjas under tiden 11-12 augusti och avslutas under tiden 10-12 september. *

Fastan är inte obligatorisk förrän i pubertetsåldern, men även många yngre vill öva sig.

Fastan ska dock ej leda till någon skada; därför får ej sjuka eller svaga personer fasta.

Fastan ska inte heller förhindra studier eller arbete.

Överenskommelse:

– att skolan i undervisningen uppmärksammar Ramadan/högtider,

– att fullfölja skolarbetet är viktigt,

– att hemmet ansvarar för fastan, vilket betyder att om elev ej kan fullfölja fastan kontaktar läraren hemmet för eventuellt avbryta fastan,

– att om elev ämnar fasta meddelas detta till skolan senast tio dagar före fastans början,

– att elev som fastar ej ska delta i idrottslektion. Eleven ska beredas andra arbetsuppgifter i klassrummet,

– att problem angående fastan löses gemensamt mellan skolan och hemmet och för att underlätta denna kontakt kan modersmålsläraren eller någon i muslimska församlingen hjälpa till.

*/ Avvikelse på någon dag kan förekomma.

2. Högtider

Muslimska församlingarna önskar att lov för muslimska elever ges i samband med Ramadans högtider.

Överenskommelser:

– att ledighet endast ges då högtid infaller på skoldag, max 3 dagar,

– att denna ledighet kan ges:

** på fastans 23:e  (3 september) resp 27:e dag (6 september) */

** efter Ramadans avslutning 10/12 september(eventuelt 9 september)

** vid offerfesten, 70 dagar efter Ramadan (16/17 november) */

– att ledighet för högtid ska firas med familjen,

– att ansvaret för ledighet vilar på hemmet,

– att ledighet begärs tio dagar före, på skolans ledighetsblankett,

– att muslimska församlingarna informerar skolledningen om datum för högtider enligt ovan,

– att om föräldrar önskar så är församlingarna behjälpliga med kontakten hem och skola.

*/ Avvikelse på någon dag kan förekomma.

3. Maten

Muslimska församlingarna påpekar att man håller Koranens regelverk och att många ämnen i svenska livsmedel inte kan ätas, t e x margarin med animaliskt fett.

Överenskommelser:

– att elev som ofta drabbas av samvetsnöd p g a skolmaten får äta hemma under terminen,

– att när muslimska föräldrar besöker skolan ska man följa sitt barn till skolmåltiden,

– att vid föräldrasamtal ta upp frågeställningar angående maten,

– att representanter för muslimska församlingarna genom rektorns försorg har möjlighet att besöka köket där skolmaten lagas.

 4. Dusch/bad och idrott 

Överenskommelser idrott:

– att idrott är obligatoriskt för alla elever,

– att flickor under idrottslektion tillåts bära sedvanlig huvudbonad, dock ordentligt knuten, samt långärmat klädesplagg och benkläder,

– att duschning efter idrottslektion är obligatorisk för alla elever som deltar dock ska möjlighet till enskild duschning ordnas,

– att underkläder/T-shirt får användas vid duschning.

Överenskommelser bad:

– att simundervisning för elever är obligatorisk i skolår F-2,

– att vid simundervisning skall eftersträvas att en kvinnlig simlärare är närvarande

– att badkläder skall vara gjorda av polyester,

– att om huvudbonad används vid bad, skall denna vara en badmössa

5. Lägerskola/studieresor

Skolans verksamhet innefattar också lägerskolor och studiebesök. Vid sådana aktiviteter som kräver övernattning, får en del elever ej stanna över natt. Det finns inget allmänt religiöst hinder för övernattning, om det sker under omständigheter, som är acceptabla för muslimer t ex att skilja flickor och pojkar åt vid övernattning.

Överenskommelser:

– att det är av stor vikt att alla elever bereds möjlighet att delta vid lägerskolor och studieresor,

– att föräldrar till elever som inte får övernatta vid t ex lägerskola, antingen hämtar sina barn på kvällen och kör dem tillbaka följande morgon, eller deltar i aktiviteten och stannar över natt tillsammans med sina barn,

– att elev som inte deltar i lägerskola/studieresor ej är ledig utan deltar i annan verksamhet på skolan.

6. Skolans kristna och traditionella högtider

Om föräldrar till muslimska elever så önskar, skall elev ej deltaga i firandet av skolans kristna högtider och traditioner.

Överenskommelse:

– att terminsavslutningar, påsk, jul, advent och lucia avses i denna punkt,

– att föräldrar som önskar att deras barn ej ska delta, meddelar skolan detta vid utvecklingssamtalet,

– att elever som ej deltar i firandet deltar i annan undervisning.

7. Muslimska bönetider

Fredagsbönen är den viktigaste av veckans bönetider. Tiden för fredagsbönen är under vintertid ca kl 12.10- 13.00 och under sommartiden ca 13.10-14.00. Skolan ger ej allmän ledighet för muslimska elever under den tiden. Frågan om enskilda elevers deltagande i fredagsbönen är därför en angelägenhet mellan varje familj och skolan. I möjligaste mån ska skolan underlätta för elever att följa bönetider eller behov av bön genom att ställa ett särskilt rum till förfogande om ett sådant finns tillgängligt. Inget hinder för muslimers del att elever med olika religioner samsas om ett sådant rum, som därmed blir ett allmänt andaktsrum på skolan.

8. Utvärdering/uppföljning av PM

Utvärdering och uppföljning av detta PM ska göras varje läsår. Ansvarig för att utvärdering och uppföljning sker är Nämnds och policyenheten. Representanter för förvaltning skolledning och de muslimska församlingarna ska delta i utvärderingen/uppföljningen.

 

Published in: on 15 augusti, 2010 at 11:34  Kommentera  
Tags: , , , ,

Ramadan allt viktigare för den svenska handeln

Förra året överrumplades slakteriföretaget Scan av den stora efterfrågan på lammkött i butiker när ramadan inföll någon vecka tidigare än året dessförinnan. I år, när ramadan infaller ännu något tidigare, är Scan bättre förberett och lammuppfödare är redo att leverera.

–Det är en betydligt bättre situation än förra året. Uppfödarna har anpassat sin uppfödning så att det ska finnas tillräckligt med lammkött ute i butikerna under ramadan, säger Elisabeth Svensson, inköpsansvarig av lamm hos Scan.

Merparten, 65 procent, av det lammkött som säljs i butik är importerat. Scan är dominerande på hemmaplan med närmare 30 procent av produktionen.

–Vi hoppas på att den inhemska produktionen ska öka, med mer lammgårdar. Det är viktigt att öka självförsörjningsgraden, säger Elisabeth Svensson.

På Coop är man redo för en ökad efterfrågan i butik, enligt företagets pressekreterare Janne Pettersson. De produkter som vänder sig till muslimska kunder är främst det sortiment som kallas ”All världens mat” och som innehåller produkter från bland annat Mellanöstern.

–Sortimentet har ökat genom åren i antalet artiklar. Försäljningen har dessutom ökat både i volym och pengar.

Enligt honom exponeras dessa produkter särskilt mycket inför den avslutande festen under ramadan. Men hur mycket Coop satsar inför ramadan avgörs förstås av var i landet butikerna ligger och hur stor del av målgruppen där som är muslimer.

Även börsnoterade Axfood, med flera varumärken inom dagligvaruhandeln, vill ta för sig och tjäna pengar på ramadan. I frontlinjen av varumärkena som satsar står Willys.

–Vi har satsat på ramadanprodukter i någon form varje år sedan 2003 och vi har märkbart ökat volymen och försäljningen sedan dess, säger Johanna Eurén som är pr- och informationsansvarig på Willys. Satsningen i år handlar bland annat om att ge större utrymme för dessa varor i butiken, exponera dem på ett väl placerat säljtorg och locka med extrapriser.

–Det är ett bra sätt att locka denna kundgrupp genom att synliggöra varor som hör ramadan till, exempelvis dadlar och basmatiris, säger Johanna Eurén.

–Ramadan är till för att föra oss närmare Gud, säger Helena Benaouda som är ordförande i Sveriges muslimska råd.

Fastan ska påminna muslimer om hur beroende vi människor är av Gud. Fastan ska ge ödmjukhet och ge muslimer förståelse hur det är att vara utan mat en hel dag. Därför är också ”zakat” en viktig del i Ramadan. Zakat betyder kort och gott att man ska ge bort 2,5 procent av alla sina tillgångar till fattiga och tärda medmänniskor.  

–Det kan vara jobbigt rent fysiskt eftersom man till en början kan bli trött och grinig. Men det är samtidigt en festlig högtid. Man träffas mycket mera. Släkt och vänner umgås och delar glädje med varandra, man ber böner tillsammans. Det är en tid för omtänksamhet och eftertanke om livet och ens tillvaro här på jorden, säger Helena Benaouda.

Meta Troell som är expert på mångkulturella omvärldsfrågor på Svensk Handel menar att svenska köpmän ännu inte riktigt förstått det här med ramadan.

–De har resonerat felaktigt och i princip sagt: ‘De äter ju inte ens’. Det stämmer inte alls. Det är ju ett kalasande utan like under denna månad. Det är bara det att det sker efter solnedgången. Man bjuder hem vänner och bekanta, man umgås mera. Då vill man bjuda på något gott, man köper nya saker till sitt hem för man vill att det ska se fint ut. Men framförallt ger man presenter och nya kläder till sina barn som man också vill ska vara fina. Dagligvaruhandeln börjar få upp ögonen för ramadan. Men det kan bli bättre. Ett problem är att ramadan inte alltid inträffar på samma datum. Handlarna är väldigt förtjustai statistik och siffror. Därför blir det svårt att mäta utfallet på ramadans inverkan på handeln från föregående år. Jag tror dock att detta är ett icke-problem om, låt mig säga, tio år. Förra året pratade jag med en handlare som hade skickat en medarbetare till Holland under ramadan för att se hur de gjorde där. Han bestämde sig för att sätta upp ett speciellt bord i sin butik till ramadan. Jag tror att det föll väl ut, säger Meta Troell.

Meta Troell tror att livsmedelsbutiker nu börjat förstå att det gäller att ha lammkött och andra produkter som går hem under fastemånaden, så det räcker för den stora efterfrågan som uppkommer när muslimer samlas för att delta i ramadan, inte minst under den avslutande festen eid al-fitr.

–Livsmedelsbutikerna borde ha lärt sig. Ifjol tog det slut. Det är inte listigt att ha extrapris på fläskfilé utan snarare bör det vara extrapris på lammbog och bulgur.

Däremot tycker Meta Troell att flera andra branscher borde ta för sig och inse att det finns en kommersiell vinning under ramadan.

–Jag väntar på att leksakshandeln ska satsa mer. Barnen har en väldigt central betydelse under ramadanmånaden och man ger barnen mycket leksaker. Överhuvudtaget delas det ut mycket presenter, så också heminredningsbutiker borde kunna förbereda sig bättre.

Ramadan följs sedan av den stora festhögtiden eid-al-fitr, som är fastebrytandets högtid. Enligt en utredning gjord av Svensk Handel ökar muslimer sina matinköp kraftigt under ramadan. I snitt är ökningen 2 610 kronor jämfört med en ”vanlig månad”. Lägger man därtill utgifterna för tredagarsfesten eid-al-fitr är ökningen hela 6 460 kronor.

DN, SvD.

Published in: on 12 augusti, 2010 at 03:06  Kommentera  
Tags: , , ,

Ramadan en viktig högtid för många svenskar

Idag inleds Ramadan, en högtid som är viktig för många svenskar. Under en månad pågår en fasteperiod för världens en och en halv miljard muslimer, varav några hundratusen i Sverige. Ramadan ska påminna människorna om hur beroende de är av Gud och fastemånaden avslutas med högtiden eid al-fitr (fastebrytandets högtid). På ett av Stockholms mest kända kebabhak är förråden fyllda inför ramadan. Varje kväll vid solnedgången dukar man fram en särskild iftar-buffé. Det brukar vara nästan fullsatt.

– Vi satsar väldigt mycket på just ramadan, berättar Obey Baroudi på Folkets Kebab.

Gästerna kommer vid 21-tiden. Personalrummet på Folkets Kebab har gjorts om till ett bönerum, möblerna är utflyttade och det ligger mattor på golvet. Buffén står uppdukad så länge det finns gäster. Det blir en lång rad med maträtter: linssoppa, sallader, bönrätten fasolieh och kubba – friterade degknyten med köttfärsfyllning.

Under 1900-talets andra hälft har många människor med muslimsk bakgrund sökt sig till Sverige och ramadan blir allt mer ett naturligt inslag i vårt gemensamma samhälle. Dialog, erfarenhetsutbyte och aktivt ställningstagande är redskap för att bygga ett Sverige där alla känner sig välkomna och trygga. Den 2 september anordnar handelsminister Ewa Björling iftar på UD. I muslimska länder är iftarer tillfällen att umgås med släkt och vänner men också nätverka. Exempelvis företag ordnar ofta iftar-middagar med mingel. Handelsministern bjuder in ett dussin representanter för muslimska organisationer i Sverige, berättar Jan Henningsson, ämnesråd och att en av UD:s främsta kännare av arabvärlden.

– Ramadan håller på att bli ett synligt och trivsamt inslag i Sveriges festivalkalender. Iftar-måltiderna har länge varit en diplomatisk finess ute i världen och det är ett etablerat sätt att umgås på, säger han.

I Riksdagshuset blir det tvärpolitiskt iftar-mingel för riksdagens politiker och tjänstemän samt privatpersoner och företrädare för muslimska organisationer, arrangerat av riksdagsledamoten Mehmet Kaplan (MP).

I sina lokaler mitt i Stockholm anordnar SEB banken sedan fyra år tillbaka en årlig iftar-måltid för ett hundratal ambassadanställda och kunder, främst från muslimska länder.

– Vi gör det för att vi värnar om våra relationer med kunder och intressenter som firar ramadan, säger Marcus Wahlberg, key account manager på SEB:s non resident-avdelning som sköter samarbetet med utländska kunder och andra länders handelsråd.

– Det är inte så annorlunda från en vanlig middag. Vi pratar om allt möjligt, från affärslivet till kulturella och religiösa saker.

Redan på tisdagskvällen samlades ca 600 muslimer vid Stockholms moské.

– I moskén kommer det att hållas bön varje kväll under ramadan. Sedan arrangerar vi flera föreläsningar och kurser. Vi serverar dadlar och mjölk till personer som behöver hjälp, berättar Mahmoud Khalfi som är imam och ansvarig för utbildningsenheten på Islamiska Förbundet i Sverige.

I Malmö öppnar man ikväll Rosengårds eget ramadantält – med buffé, libanesiska cocktails, orientaliska sötsaker, vattenpipa, tävlingar och tv-serier. I går kväll pågick dukning, putsning och fejande för fullt. Dörrarna, om nu ett tält har dörrar, öppnas klockan 21. Då beräknas solen ha gått ner, vilket gör det möjligt att servera en libanesisk buffé med bland annat sallad, soppa, piroger och persiljesalladen tabbouleh. Sedan fortsätter serveringen med libanesiska cocktails, fruktjuicer och orientaliska sötsaker. Det blir tävlingar, till vilka livsmedelshandlare har donerat presentkort i olika valörer upp till 500 kronor. Det kommer även att visas tv-serier, ett obligatorium under ramadan i den muslimska världen. Syrien och Egypten är storproducenter av sådana serier. Vid midnatt och framåt är det dags för frukost. Särskilda ugnar används för att grädda bröd med timjan och sesam som kan serveras med ost eller grönsaker.

Vad är viktigast med tältet?

– Vi vill integrera Rosengård på riktigt. Vi välkomnar Andersson och Svensson.

Slakteriföretaget Scan kunde förra året inte möta efterfrågan på lammkött och betalar nu leverantörerna extra.

– Vi har lagt ut ett marknadstillägg under veckorna 32 till 34 med mer pengar då så att lammproducenterna har haft chansen att planera sin produktion för att kunna slakta under den här perioden, säger Jakob Danielsson, affärsområdeschef inom nöt och lamm i Sverige.

En av dem som gläds är lammproducent Crister Nilsson i Gryt utanför Valdemarsvik som levererar ett 40-tal slaktlamm till ramadan.

– All extra betalning vi kan få är ett klart plus.

DN, HD, SvD, SyD, TT. 

Published in: on 11 augusti, 2010 at 04:10  Kommentera  
Tags: , ,