Stockholm får 6 nya moskéer

Stockholms muslimer är trångbodda. I länet finns bara två moskéer men nu planeras sex nya.

– Många vill gärna be i en riktig moské. Det är därför det kommer mycket folk, det är mer än 2000 människor och det är jätte trång. Folk ber till och med i korridorer och konferenssalar varje vecka. Det här är en stor säkerhetsrisk också, brandsäkerhet och sådant. Om det finns andra moskéer är det lättare för oss att undvika alla problem som kan uppstå på grund av att det kommer mycket folk, säger Mahmoud Khalfi.

Den här moskén och en moské i Fittja i Botkyrka är de två moskéer i länet som är byggda för sitt ändamål. Men sex till planeras nu i länet. I Stockholm är det Skärholmen, Rinkeby och Tensta som är på tal. Och så planeras moskéer i Haninge, Botkyrka o Nacka. De här sex är de som kommit lite längre än idéstadiet. För några har detaljplan beviljats och för några är bygglov på gång eller har just beviljats. Men det finns många andra lokaler som används som moskéer i dag. Källar- kontorslokaler, som på utsidan inte skvallrar om innehållet. Men det är mycket bättre med en sådan här riktig moské tycker Iptisam Jama, som bor i Rågsved men som brukar besöka den här moskén vid Medborgarplatsen. 

– I en sådan här moské träffar man ju folk från olika länder. Man umgås och man pratar och det är mer öppet och trevligt för alla. I en källarmoské är det lite trängre och det är oftast folk från samma länder där, säger Iptisam Jama.

Det blir inte samma mötesplats?

– Nej, det blir inte samma möte. Det blir mer att man kommer dit och ber och sedan kanske man går hem.

Mahmoud Khalfi säger att det är viktigt med en byggnad som är en riktig moské. För att muslimer i länet som hänvisas till små lokaler som inte är ändamålsenliga kan känna sig utanför i det svenska samhället. 

– Man känner sig utanför samhället i källarlokaler, bortglömd. Men moskén hjälper muslimer att integreras i samhället, att vara en riktig och aktiv del i det svenska samhället, säger Mahmoud Khalfi.

Två ändamålsenligt byggda moskéer finns nu i Stockholms län. En vid Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm och en i Fittja i Botkyrka kommun. Tre nya moskéer planeras i Stockholm stad; i Skärholmen, Rinkeby och Tensta. Beslut om moskéerna i Skärholmen och Rinkeby kommer toligen tas av stadsbyggnadsnämnden 2012. Moskén i Tensta har en markanvisning men ärendet är vilande och planarbetet i stadsbyggnadsnämnden har ännu inte påbörjats. Det beror bland annat på frågetecken kring finansieringen. I Fisksätra i Nacka planeras ett såkallat ”Guds hus”. Till det ska en moské byggas. Den ska vara sammankopplad, genom en ingladsad gång, till en kyrka som ska vara anpassad både för protestanter och katoliker. Kyrkan finns redan, men ska byggas om efter de nya behoven, med start i sommar. När moskébygget ska påbörjas är ännu inte klart. I Brandbergen i Haninge planeras ett kulturcentrum som i första hand riktar sig till muslimer, där finns en detaljplan för moskébyggnaden och ett tillhörande torn. I Eriksberg i Botkyrka beviljades nu i vår bygglov för ett såkallat allaktivitetshus för muslimer. Det ska bland annat innehålla en bönesal. Det finns ett flertal andra församlingar som har visat intresse för att bygga en moské, främst i Järvaområdet i Stockholm. Men i dagsläget är ingen av dessa i startgroparna utan de är fortfarande i diskussionsstadiet.

sverigesradio.se

Annonser

Vänsterpartiet: Stöd Gazas folk!

Vänsterpartiet i Stockholms stad anser att Stockholms stad ska se över sina verksamheter så att inga av de råvaror eller produkter som används har producerats på ockuperad palestinsk mark. Vänsterpartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige att Stockholms stad gör en inventering av material som skulle kunna skänkas till den humanitära hjälpkonvojen Ship to Gaza under deras nästa seglats.


Ann-Margarethe Livh, (V) gruppledare:

Den folkrättsvidriga ockupationen och blockaden av Gazaremsan orsakar ett oerhört lidande och har kritiserats upprepade gånger av världssamfundet. Men ockupationen fortgår, och nöden och lidandet med den. Vänsterpartiet i Stockholms stad anser att Stockholms stad ska se över sina verksamheter så att inga av de råvaror eller produkter som används har producerats på ockuperad mark. Vi föreslår i en motion till kommunfullmäktige att Stockholms stad gör en inventering av material som skulle kunna skänkas till den humanitära hjälpkonvojen Ship to Gaza under deras nästa seglats.

Kommuner bör inte bedriva utrikespolitik, men kan självklart bidra till humanitära insatser. På grund av den oerhörda nöden i det ockuperade Gaza tvingas palestinier arbeta åt sina ockupanter, och till de undermåliga villkor som rättslösa arbetare drabbas av världen över.

Ifrågasättandet av den olagliga ockupationen och blockaden är i sig ingen kontroversiell fråga, världssamfundet är enigt i sitt fördömande. Men på marken i Gaza kvarstår nöden. Det minsta vi kan göra är att inte stödja ockupationen ekonomiskt genom att köpa deras varor. På samma sätt som bojkotten av apelsiner från Sydafrika ska avokados från ockuperad mark symbolisera motståndet, inte vara ett indirekt stöd till förtrycket.

stockholmsvanstern.se

Sveriges säkerhet och stabilitet är en religiös och social plikt

Svenska kommittén för kunskap om profeten Muhammad och försvar av islamiska helgedomar fördömer sprängningen som inträffade i Stockholms stad samt all form av övergrepp, våld skrämsel och hot mot oskyldiga människor oavsett motiv eller förevändning.

Svenska kommittén för kunskap om profeten Muhammad och försvar av islamiska helgedomar anser Sveriges säkerhet och stabilitet som en religiös och social plikt och nödvändighet som fordrar från alla medborgare att inte rubba den eller tolerera att någon slarvar med den.

Svenska kommittén för kunskap om profeten Muhammad och försvar av islamiska helgedomar uppmanar alla till försiktighet och sunt förnuft och med visdom bearbeta orsaken och verkan av sådant enskilt agerande utan överdrifter eller underskattning, utan att förvärra läget eller fördjupa fobin mot någon del av samhället.

/ Sheikh Hassan Moussa

Published in: on 12 december, 2010 at 06:15  Kommentera  
Tags: , , , , ,

Damir Nikšić på Tegen 2


Inuti varje idealbild finns en fiende­bild. Den bosniske konstnären Damir Niksic vet och slår snillrikt ihop hat och dyrkan. I sina foto-, film- och musikmontage på Tegen 2 låter han sitt eget ordinära ansikte förvandlas till Europas och samtidens mest inbitna projektioner. Där blandas fantasierna om den manlige muslimen, kommunisten och konstnären i samma skenheliga gestalt med ansat skägg, djävulshorn i den släta pannan och svart basker på huvudet. Intill intar Damir Niksic rollen som den kosmopolitiske filosofen med skärskådande blick, tweedkavaj och sluten mun. Med en påsydd stjärna gör han sig till jude. Med ordet muslim inskrivet i stjärnan gör han också sig själv till en förföljd. Så ser jag att stjärnan inte har sex, utan åtta uddar. Oktagonens två kvadrater, symbolen för motsatsernas förening. Med sorg, sång och bitande humor visar Damir Niksic hur tillskrivningar både stämplar och skyddar, bär och burar in.

Videon If I wasn’t Muslim bygger på Broadwaymusikalen ”Fiddler on the Roof”. I ursprungsfilmen berättas om pogromer mot judar i det förrevolutionära Tsaryssland; om brända byar och flyktingar som flyr sina hem. Det är en bakgrund vi är långtifrån obekanta med: det judiska folkets förföljelse. Man skulle kunna säga att Niksic återanvänder Broadwaysuccéns färdiga form; dramaturgi och tilltal för att få oss att reflektera över ett annat folks öde, samtidigt som det judiska folkets öde rör sig genom videon – den bekanta ”storyn” som en slags dubbelexponering. Han fokuserar på samma orsakskedja: ett återupprepande av Europas behov av att definiera sin identitet genom att rensas från sina så kallade icke-europeiska element.

DN, tegen2.se