Jämtins förslag får stöd av Kielan

I samband med årets förstamajfirande föreslog Carin Jämtin att den nuvarande lagen om allmänna helgdagar ses över i en särskild utredning så att exempelvis även den muslimska högtiden Eid al-fitr kan inkluderas.

Ordföranden i Svensk islamisk samling Abd al Haqq Kielan jublar över förslaget från Carin Jämtin.

– Det skulle vara en oerhörd landvinning för oss, säger han och påpekar samtidigt att den viktigaste muslimska högtiden att få en röd dag på är offerhögtiden, avslutningen av pilgrimsfärden till Mecka som egentligen är en större högtid än avslutningen av ramadan. Men det är också de enda två högtiderna som han ser som nödvändiga helgdagar.

SSU har tidigare i år föreslagit att alla svenska helgdagar borde vara religionsneutrala, samt att varje anställd ska få ett antal lediga dagar att ta ut när han eller hon vill under året. Ungdomsförbundet vill alltså ta bort obligatorisk ledighet på religiösa helgdagar och ersätta dessa med ett antal flexibla semesterdagar.

Dagen,

Tro & politik

Annonser

Muslimsk högtid kan bli svensk helgdag

Sverige behöver en muslimsk helgdag. Det anser Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin, som föreslår att de svenska helgdagarna ses över i en särskild utredning.

Nästan alla våra helgdagar, förutom midsommar och första maj, är religiöst kristet betingade. Sverige är i dag ett multikulturellt samhälle, och det är verkligen värt att titta på hur man kan göra.. Man kan fundera över om inte eid, muslimernas julafton, borde vara en helgdag. Eftersom Sverige är heterogent borde helgdagarna faktiskt spegla någon slags känsla av att vi är olika. Det gör de inte i dag.

Eid al-fitr – eller kort och gott eid – är den årliga högtid som avslutar den muslimska fastemånaden ramadan. Firandet pågår i tre eller fyra dagar, och den första dagen är viktigast. Eid, som betyder ”en återkommande lycka eller festglädje”, är i grunden en religiös högtid, men firas även av muslimer som inte är aktivt troende, och av stora delar av befolkningen som helhet i länder och regioner där islam är majoritetsreligion. Troligen skulle ett sådant beslut innebära att någon av de nuvarande helgdagarna tas bort. Carin Jämtin tror inte att det är möjligt att ha fler röda dagar än vad vi har i dag.

Lagen om allmänna helgdagar ändrades senast 2005, efter en intensiv politisk debatt. Då blev nationaldagen, den sjätte juni, en ny helgdag. Samtidigt förvandlades annandag pingst från röd dag till en vanlig måndag.

SVD

Boktips: Tage Lindbom

Ljus i mörkret (2004)
Möte med Koranen (2003)

Tage Leonard Lindbom, född 1909 i Malmö, död 2001, fil.dr, författare, muslimsk mystiker och företrädare för philosophia perennis. Han har kallats ”the grand old man” av svensk konservatism.

Tage Lindbom studerade vid Uppsala universitet där han tog fil.kand. 1931, och doktorerade vid Stockholms högskola 1938 med en avhandling om den svenska fackföreningsrörelsens uppkomst och tidigaste historia. Samma år utsågs han till chef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Lindbom genomgick under den senare delen av sitt chefsskap för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek en personlig väckelse, som fick honom att bli djupt religiös och starkt konservativ. Han konverterade till islam, blev sufier och invigdes i Shadhiliyya-orden. Genom sitt möte med den schweiziske sufimästaren Frithjof Schuon (Isa Nur al-din) kom han i personlig kontakt med företrädare för den traditionella skolan, däribland Martin Lings, Titus Burckhardt och Seyyed Hossein Nasr. Lindbom utgav en rad böcker med traditionella och konservativa teman, ofta på bokförlaget Norma i Borås. Han publicerade sig även i tidskrifter utgivna inom den moderata sfären och i Samtidsmagasinet Salt. Lindbom levde i slutet av sitt liv alltmer tillbakadraget och ägnade sig åt andlig undervisning. Han lämnade efter sig ett antal lärjungar som för hans arv vidare. I boken I Frithjof Schuons fotspår som publicerades efter hans död presenterar han grunddragen i philosophia perennis (den tidlösa filosofin) och detta verk kan ses som en hyllning till hans andliga mästare, Frithjof Schuon. Till denna bok har Ashk Dahlén skrivit ett fylligt förord om Lindboms idéhistoriska utveckling och om philosophia perennis. Lindboms essäer om islamisk andlighet, Möte med Koranen, gavs ut i Svenska islamiska akademiens tidskrift Minaret år 2003.

radioislam.org

Published in: on 9 mars, 2011 at 03:10  Kommentera  
Tags: , , , , ,

Uppmaning till valdeltagande

Företrädare för muslimska organisationer i Sverige uppmanar muslimerna till valdeltagande och menar att ”soffliggarna” försämrar villkoren för Sveriges muslimer och stärker de muslimfientliga krafterna.

Islam och muslimer har aldrig varit en så stark fokus på en valrörelse som denna. Vi hör förslag som begränsar muslimska kvinnors val av kläder, förslag om att förbjuda moskébyggen i vissa kommuner och förslag om att stänga muslimskprofilerade friskolor. Det allvarliga är att dessa förslag inte enbart kommer från högerextrema partier, även etablerade politiker och partier börjar successivt anamma den muslimfientliga politiken. Om Sverigedemokraterna dessutom kommer in i Riksdagen, vilket de senaste opinionsundersökningar är enade om, så är det ”kampen mot islamiseringen av Sverige” som är högst på deras agenda. Även om de inte lyckas få igenom sina förslag fullt ut, så riskerar vi att de etablerade partierna närmar sig den islamofobiska agendan såsom det hände i andra europeiska länder.

Trots att muslimerna är den grupp i Sverige som berörs mest av valets utgång, så är det ändå många som väljer att avstå från röstningen. Att sitta hemma på valdagen och avstå från röstningen är en mycket beklaglig och självisk handling som kommer att leda till en försämring av muslimernas situation i detta land. Enligt undersökningar så räcker det med att ca 70 000 personer, som annars inte hade tänkt rösta, deltar i valet, då kommer Sverigedemokraterna inte in. Även om man endast röstar blankt. 

Men vi muslimer har även en hel del intressefrågor som vi måste uppmärksamma vid valet. Det kan handla om nationella frågor såsom familjepolitik, synen på islam och skolpolitiken men det kan även handla om internationella frågor som berör oss som muslimer. Det är även viktigt att ta hänsyn till de partier som gynnar den muslimska gruppen på kommunalnivå i frågor om exempelvis moskéer, skolor och integration.

Profeten Mohammad, må Allahs frid och välsignelse vara över honom sa: ”Den mest älskvärda människan hos Allah är den som är mest gynnsam för andra människor.”

ungamuslimer.se, typisktsvenskt.se

Islam och ”svenska” eller ”västerländska” värderingar

»Att bli muslim är inte att lämna Västerlandet och liera sig med en främmande makt. Det är tvärtom att återknyta till den Tradition som Väst har lämnat.

Det vi nu bevittnar omkring oss och som vi kallar den västerländska civilisationen… Det är i själva verket en anomali, en syfilisation skulle man kunna säga om man vill vara lite elak. Den liknar inte sig själv och ingen annan heller. Det är en helt och hållet modern företeelse som lämnat bakom sig alla ”västerländska värden”, vilka den förpassat till ”medeltiden”.

Den västerländska civilisationen under medeltiden var mycket lik den islamiska – tempelherrarna och riddarväsendet t ex. Det skedde stor korsbefruktning. Visst fanns det motsättningar – korstågen – men dessa var ytliga och hade inget att göra med själva de metafysiska principer på vilka civilisationen var uppbyggd. Sanningen är en.

Men idag är det endast islam som fortfarande är intakt. Islam lider också bakslag. Modernister av olika slag – de progressiva tillsammans med fundamentalister och s k islamister – underminerar traditionen. Men idag står islam – trots sina skönhetsfläckar – ändå ensam kvar i ruinerna. Islam håller ännu stånd. Japans civilisation – den shinto-buddhistiska – förintades av atombomben.

Islams sanning är också Västerlandets sanning, ty sanningen är en. Det finns inga västerländska värderingar i kontrast till islamiska utom i en ytlig, tidsbunden mening. Ty alla traditioner har lärt samma värderingar som alla utgått från Gud.

Orienten – särskilt den muslimska – har blivit främmande för Västerlandet. Hur? Genom att Västerlandet blivit främmande för sig själv, sina källflöden, sin sanna essens.

Därför skriver Oswald Spengler i Västerlandets undergång: ”Jesus i dag skulle ha haft mer gemensamt med en muslimsk mystiker (sufi) än med vilken västerländsk präst som helst”.

För mig gick vägen till det djupast sett ”västerländska” värderingarna genom islam. Ty den moderna kristenheten i vår del av världen (jag tvekar att skriva den ”västerländska”) är, förutom några få undantag, insjuknad och döende.«

Ovanstående tankar om Islam och Västerlandet är skrivna av en god vän och tillika en av Café Exposés trogna stamgäster.