Vänsterpartiet: Stöd Gazas folk!

Vänsterpartiet i Stockholms stad anser att Stockholms stad ska se över sina verksamheter så att inga av de råvaror eller produkter som används har producerats på ockuperad palestinsk mark. Vänsterpartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige att Stockholms stad gör en inventering av material som skulle kunna skänkas till den humanitära hjälpkonvojen Ship to Gaza under deras nästa seglats.


Ann-Margarethe Livh, (V) gruppledare:

Den folkrättsvidriga ockupationen och blockaden av Gazaremsan orsakar ett oerhört lidande och har kritiserats upprepade gånger av världssamfundet. Men ockupationen fortgår, och nöden och lidandet med den. Vänsterpartiet i Stockholms stad anser att Stockholms stad ska se över sina verksamheter så att inga av de råvaror eller produkter som används har producerats på ockuperad mark. Vi föreslår i en motion till kommunfullmäktige att Stockholms stad gör en inventering av material som skulle kunna skänkas till den humanitära hjälpkonvojen Ship to Gaza under deras nästa seglats.

Kommuner bör inte bedriva utrikespolitik, men kan självklart bidra till humanitära insatser. På grund av den oerhörda nöden i det ockuperade Gaza tvingas palestinier arbeta åt sina ockupanter, och till de undermåliga villkor som rättslösa arbetare drabbas av världen över.

Ifrågasättandet av den olagliga ockupationen och blockaden är i sig ingen kontroversiell fråga, världssamfundet är enigt i sitt fördömande. Men på marken i Gaza kvarstår nöden. Det minsta vi kan göra är att inte stödja ockupationen ekonomiskt genom att köpa deras varor. På samma sätt som bojkotten av apelsiner från Sydafrika ska avokados från ockuperad mark symbolisera motståndet, inte vara ett indirekt stöd till förtrycket.

stockholmsvanstern.se

Annonser

Ung Vänster: Vänstern måste sluta missionera ateism


Jag tycker det är tråkigt att vänstern fortfarande drivs av en antiintellektuell tes som går ut på att man ska missionera ateism. Det tillhör en gammal tid. Nu är det 2011 och i dag finns det många religiösa grupper som står längst ner i samhällsordningen, säger Ida Gabrielsson, ordförande i Ung Vänster.

På Folk och Försvars konferens 14-16 januari bar Ida Gabrielsson huvudduk. Syftet var att problematisera den senaste tidens säkerhetspolitiska diskussion. Ida Gabrielsson tycker att vänstern och arbetarrörelsen måste förstå att många människor inom religiösa grupper är de som står lägst ner på samhällsstegen och utsätts för makten, snarare än att religionen har makten i samhället i dag. Inom Ung Vänster pågår kampanjen ”Håll ihop mot rasism” med budskapet att det är viktigare än någonsin att försvara alla människors lika värde.
Vi måste hålla ihop mot orättvisorna som högern skapar, säger Ida Gabrielsson.

troochpolitik.se

Horets martyr

Det är i dag nio år sedan mordet på Fadime Sahindal. Vid lunchtid samlades en grupp människor till en minnesstund vid Fadimes grav i Uppsala. Även lokala politiker och representanter för riksföreningen ”Glöm aldrig Pela och Fadime” deltog vid minnesstunden. Vänsterpartiets kommunalråd Illona Szatmari Waldau höll ett kort tal:
– Det är viktigt att uppmärksamma Fadimes öde och den så kallade hederskulturen. Det är ju inte alltid som en sådan här händelse får det här extrema utfallet.

Samtidigt fick fyra journalister på Sydsvenskan dela på årets Fadime-stipendium som belöning för en artikelserie om ”Haram – förbjudet i islams namn”.

I sammanband med förra årets minnesdag skrev kulturkritikern en intressant artikel om de ständigt återkommande hyllningarna av Fadime Sahindal:

Vart tog det Sverige vägen där kyskheten var en dygd och otukten en last? Nu tycks vi leva i en uppochnervänd värld där lasten är dygd och dygden last. Istället för att vårda arvet från kyskhetens martyr, Sankta Lucia, som vägrade begå hor och på så vis behöll sin ära, vill man i dagens Sverige istället skapa ett ”horets helgon”, ja ett anti-helgon, genom att hylla Fadime Sahindal.

Innan vi fortsätter vill jag klargöra två saker:
1. Jag är mot mordet på Fadime eftersom det går mot islam att ta lagen i egna händer.
2. Fadime Sahindal och hennes familj är, till skillnad från vad många tror, inte muslimer, utan aleviter.

Åtta år sedan mordet på Fadime pumpar den svenska regimen i dagsläget in stora summor pengar till olika myndigheter för att de ska kämpa för unga tjejers ”rätt” till hor. I en artikel, som publicerades idag på UNT, kan vi bland annat läsa följande: ”Många gånger har de [unga flickorna] fråntagits rätten att bestämma över sig själv, sin kropp, sitt liv och sin sexualitet”. Och man satsar stort: ”Fokus i vår rättspolitik är att hela rättskedjan – polis, åklagare, domstolar och kriminalvård – ska fungera på ett effektivt sätt…. Poliserna ska bli 3000 fler för att insatserna ska kunna ske tidigare, snabbare och tydligare”.

Och i ett program från SR får vi veta att Vänsterpartiet till och med vill skapa ett ”Fadimetorg”, samt uppföra en staty över, som reportern uttrycker det, ”frihetshjältinnan Fadime”, som ”vågade ha sex med vem hon ville innan äktenskapet”.

..Reportern säger vidare att Fadime med sin livsstil bör kunna inspirera andra flickor att leva likadant. Men varför skulle redliga föräldrar vilja ha en sköka som förebild för sina unga döttrar, istället för exempelvis jungfru Maria, eller andra ärbara kvinnor genom historien? Sankta Lucia har vi redan nämnt.

Mordet på Fadime används idag för att rättfärdiga den svenska regimens omhändertagande av unga flickor som man anser erfarit ”hedersrelaterat våld”, genom att de exempelvis förhindrats från att delta i vilda fester.

SR- repportern Katarina Gunnarsson besöker den Svensk-kurdiska föreningen i Uppsala för att ställa de muslimska kurderna mot väggen. Men, på ett exemplariskt sätt, står en muslimen på sig, och vägrar inta en apologetisk ställning. Han svarar henne, mycket riktigt, med följande retoriska fråga: ”Ska vi göra en flicka som haft frisex till en symbol för våra barn?”. Detta är vad varje person med sinnet i behåll skulle svarat! Katarina Gunnarsson bedriver ren propaganda, vilket tydligt framgår i SR-inslaget.

Nu kanske någon undrar: Men förnekar du att det existerar hedersrelaterat våld, och att det är ett stort samhällsproblem?
Svaret på den frågan är som följer. Nej, jag förnekar inte detta. Det är ett väldigt stort samhällsproblem. Tusentals unga flickor får exempelvis dagligen utstå hedersrelaterat våld av sina sekulära föräldrar när de vill börja bära hijab. Detta beror bland annat på att många sekulära föräldrar och makar skäms, inför sina vänner, anhöriga, och det svenska samhället, över att deras dotter/hustru klär sig som en muslimsk kvinna. Många flickor får på grund av detta genomgå misshandel och/eller hot för att de vägrar lyda sina fäder eller män, vilka inte önskar se dem i traditionella, ärbara kläder. Förutom denna sorts hedersförtryck får många unga flickor dessutom utstå mobbing och utfrysning från det ickemuslimska svenska samhället, som vägrar acceptera deras kyska levnadsval. Dessa unga flickor får, på grund av sitt levnadsval, ibland ingen/inga: vänner, arbete, utbildning, hjälp, tillit etc. I Sverige är det näst intill en skam att vara jungfru tills man blir gift.

Med andra ord erkänner jag att hedersrelaterat våld är ett stort samhällsproblem, och önskar därför se den svenska regimen vidta starka åtgärder mot detta. Man kan börja med att omhänderta alla unga flickor från deras förtryckande sekulära föräldrar och makar, för att sedan förflytta dem till olika moskéer runt om i landet där imamer får utse troende muslimska familjer som blir ansvariga för dem. På detta sätt kan vi förhindra att unga flickor råkar ut för det rådande hedersförtrycket. Jag hoppas att de olika etablerade politiska partierna (i synnerhet Vänsterpartiet), och svensk media, hjälper oss i denna hedervärda strävan.

Dagen.se, kulturkritikern.blogspot.com, resume.se

Läs även Jan Guillous artikel:
Glädjande brist på hedersmord i Sverige

Ung Vänster: Därför bär jag slöja idag

Idag talar jag på Folk och Försvars rikskonferens under rubriken ”Sverige i säkerhetspolitisk förändring”. Det finns många tänkbara ingångar i en sådan diskussion. Jag tänker välja en ingång som jag tycker saknas i den allmänna debatten i Sverige, men också här på rikskonferensen. Den 9 januari skriver tidningen Sydsvenskan om Malyum Salah Hasha. Hon är en somalisk kvinna i min ålder som bor och lever i skånska Tomelilla. På vägen till dotterns dagis, blir hon först trakasserad. Ungdomar skriker åt henne, säger att hon är en neger som ska ta av sig sin gardin. Hon börjar gå omvägar. Men ungdomarna letar upp henne och övergår till att kasta sten på henne och hennes sexåriga dotter. Det sker upprepade gånger. Hon blir rädd. De fortsätter skrika att hon ska ta av slöjan. Det här är bara ett exempel på det nya säkerhetsläget i Sverige, det finns många fler liknande historier.. Hatet mot muslimer ökar. Vi kan se det i hatbrottstatisktiken, i berättelser som kommer till oss, eller när det är som mest allvarligt, i Malmö med döden. Islamofobin håller på att slå rot och bli vardagsmat. Det var inte organiserade nazister som kastade sten på mamman och sexåringen i Tomelilla – det var vanliga högstadieelever. Alla är förlorare i ett Sverige där rädslan får slå rot. Men några får betala ett högre pris än andra. Det är den växanda rasismen och islamofobin som riktar udden mot alla människor med utländsk härkomst som vi borde fokusera mer på när vi diskuterar det nya säkerhetsläget. Inte som förövare utan som offer för ett nytt Sverige där deras trygghet är undanträngd. Jag bär idag samma klädesplagg som fick ungdomarna i Tomelilla att ropa: ”ta av dig din gardin neger”. Det gör inte mig till en ickemänniska som inte behöver skyddas. Malyum fick nog när hennes sexåriga dotter träffades av en sten i ryggen. Hon anmälde, men det avskrevs trots att bevis fanns. När barnen kastar sten på bussar i Tensta där jag bor, heter det extremism, i Malyums fall i Skånska Tomelilla, avskrevs det som pojkstreck. Även förra årets rikskonferens vigdes delvis åt att tala om så kallad ”politisk extremism”. Tyckare blev experter i talarstolen och fokus låg på förorterna. Men inte utifrån dom som lever där och deras perspektiv eller på deras situation i det nya Sverige. Inte utifrån känslan av att bli kränkt, trakasserad och hatad på grund av sin bakgrund. Det handlar inte om enskilda individer eller företeelser, utan om samhällsförändringar som i slutändan hotar demokratin. Vill vi på allvar tala om säkerhet och försvar, så måste vi skifta perspektiv och se vilka som idag lever under hot. Vilka är annars folket vi säger oss vilja försvara?

Ida Gabrielsson, förbundsordförande för Ung Vänster.

Vänsterpartiet i Borlänge bjuder in islamologen Jan Hjärpe

Frågan om var ett islamiskt center ska byggas i Borlänge är högaktuell. Tre alternativa platser är utställda och ett samrådsmöte hålls i början av februari. Kommunfullmäktige har tidigare fått två medborgarförslag om att en folkomröstning ska genomföras om bygget av ett center och nu drar SD i gång sin aviserade namninsamling för en folkomröstning.

I mars arrangerar också Vänsterpartiet i Borlänge ett allmänt möte med Jan Hjärpe som är professor i islamologi vid Lunds universitet. Temat är ”Kunskap, enda vägen från rädsla och fundamentalism”.

Kommunalrådet Kenneth Persson (S) menar att religionsfriheten väger tungt. Därför avvisar han alla tankar på att folkomrösta om bygget av ett islamiskt center.
– Min ingång i frågan om ett islamiskt center är att vi har religionsfrihet. Det är viktigare än att ställa frågan under folkomröstning.. Säger vi nej till moskén finns en stor risk att det dyker upp källarmoskéer där ingen kan ha koll på varken det ena eller andra.

dt.se