Borås tidning avslöjar hemlig kartläggning av muslimer

Kriminalunderrättelsetjänsten har gjort en hemlig kartläggning av somalier i stadsdelen Norrby. I den hemligstämplade rapporten finns uppgifter om ”religiös styrning” och värvning till den militanta islamistiska rörelsen Al Shabaab. Rapporten beställdes för att polisen ville veta ifall uppgifterna om religiös styrning och värvning till Al Shabaab bland somalier i Borås var korrekta. Stadsdelen Norrby har ett eget avsnitt i rapporten, men uppdraget vidgades så att den hemligstämplade underrättelserapporten tar upp situationen för somalier i hela Västra Götaland. Den nämner också att det självklart innebär problem att generalisera utifrån grupptillhörighet. Här konstateras att antalet somalier som flyttat till Norrby har ”ökat dramatiskt och dessa riskerar tränga bort andra befolkningsgrupper”.

Rapporten ger inget rakt svar på om det verkligen gjorts rekryteringsförsök på Norrby eller av unga i stadsdelen, utan formuleringarna är vaga. Men det framgår att uppgifter om liknande rekryteringsförsök också förekommer på andra håll i Västra Götaland och i andra delar av västvärlden, vilket anses göra det svårt att avfärda uppgifterna. Om tvång är inblandat och i så fall i vilken omfattning är svårt att säga, enligt rapporten. Men slutsatsen är att det troliga är att rörelsen uppfattas som ett hot och att det finns en stark oro bland svensksomaliska föräldrar att deras barn ska duperas att gå med i Al Shabaab eller någon annan militant islamistisk rörelse. I rapporten framgår att de somalier som sedan tidigare bor i området känner sig oroliga på grund av press från de nyanlända av religiösa och kulturella skäl. Här uttrycks en oro för en ökad islamisering bland somalierna på Norrby.

Det främsta skälet till att fler somalier söker sig till Norrby uppges vara moskén på Magasinsgatan. Om detta stämmer är enligt rapporten svårt att bedöma, med det uppges finnas mycket som talar för att de religiösa ledarna i moskén försöker att skaffa sig ett stort inflytande över somalierna på Norrby. Detta ska märkas tydligast i skolan där de religiösa ledarna ska ha medverkat på föräldramöten och försökt ta över kontrollen av andra aktiviteter i skolan. Men detta ska skolan ha satt stopp för, enligt rapporten.

Analytiker Maria Wallin vid polisen är den som sammanställt rapporten om somalierna på Norrby.
– Segregationsproblemen är mycket mindre i Borås än i Göteborg, men jag upplevde ändå en större hopplöshet. Det fanns ett större ifrågasättande kring varför de blev sedda med andra ögon. Vad man kan säga generellt är att ju större hopplöshet människor uppfattar, desto större risk att de hoppar på det här. Om man inte kan göra något annat för sitt land så kan man dö för det. Man måste ge människor alternativ.

Här talar hon om betydelsen av att ge de unga utbildning, en utbildning som de också skulle kunna använda om de en dag väljer att återvända till Somalia. Hennes rapport om somalierna är hemligstämplad och hon tycker att svenska myndigheter ska vara varsamma med vilka man låter representera somalierna.
– Vilka låter vi representera folkgrupper? Vi lägger väldigt lätt makten i händerna på människor som inte är representativa och som folket kanske inte vill ha med att göra. På det sättet förstärker vi de här människornas makt. Imamer företräder inte kvinnor och barn över huvud taget, utan bara patriarkatet. Och de företräder inte heller demokratiska system eller humanistiska människovärden. Det är inget märkligt, de står inte för det systemet, framför allt inte för det rättssystem vi har.

– Om polisen har uppgifter om att Al Shabaab rekryterar här, då borde de komma till oss, säger Ahmed Mohamed, informationsansvarig i moskén på Magasinsgatan.

Varken han eller andra somalier BT träffar känner igen underrättelserapportens bild av Borås.
– Om det finns någon stad som är förskonad från sådan ideologi så är det Borås, säger Mohamed. I vår fredagsbön, våra imamer och våra lärda föreläser om detta i förebyggande syfte. Och vi har samarbete med myndigheterna, politikerna och polisen. Folk vet vad vi står för.

Finns det problem med extremism, då vill han vara med och förebygga dem. Inte bara i församlingen, han är även folkpartistisk politiker. Inte heller ute på skolorna har rektorerna uppfattat det som att religiösa ledare försöker ta över kontrollen.

Ahmed Mohamed håller inte med polisen analytiker om att imamen bara representerar män och inte demokratiska värden.
– Hon har fel, säger han.

Folkbokförda somalier i Borås
2000: 142
2001: 190
2002: 230
2003: 245
2004: 280
2005: 351
2006: 421
2007: 526
2008: 607
2009: 759

Siffrorna avser både de som är födda i Somalia och de som är födda i Sverige av föräldrar från Somalia. Tidigare räknades barn med minst en förälder född i Somalia in i statistiken, men 2003 byttes definitionen till att båda föräldrarna skulle vara födda där. Siffrorna för 2010 är ännu inte klara.

Borås Tidning

Published in: on 10 februari, 2011 at 04:34  Kommentera  
Tags: , , , , , , ,

The URI to TrackBack this entry is: https://gudskelov.wordpress.com/2011/02/10/boras-tidning-avslojar-hemlig-kartlaggning-av-muslimer/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: