En nagel i ögat på sionisterna

Christian Dahlgren skriver på sin blogg:

Jag har själv en bakgrund som aktiv Israelvän och den senaste tiden har det droppat in flera oroliga frågor i min mailbox från gamla vänner som känner djupt för den judiska staten. De brukar rösta på Folkpartiet eftersom inget annat parti varit så tydligt när det gäller försvaret av Israel och dess rätt att existera. Men säger de: hur går detta ihop med att låta Jasenko Selimovic göra kometkarriär i Folkpartiet? Efter att ha granskat det hela kan jag inte låta bli att dela deras oro. Jasenko Selimovic har offentligen under flera år redovisat en syn på den judiska staten, som knappast är förenlig med liberala traditioner på området. Jasenko Selimovic har gång på gång uttryckt en oförsonlighet, vilken måste betecknas som rent fientlig mot den judiska staten som sådan. Ta bara hans krönika i tidskriften Fokus nr 5/2007. Med utgångspunkt från Förintelsen skriver där Selmovic:

”Orättvisor som man uthärdat i det förflutna kan lätt förvandlas till en aggressiv besatthet att inte bli offer igen och utnyttjas för att rättfärdiga ‘preventiva krig’ och egna övergrepp, vilka Serbien och Israel är exempel på. Förmodligen två av de platser där man minns sin egen historia bäst i världen. Och där man just i det minnet hämtar näring till nästa konflikt.”

Mycket kan man förvisso tycka om Israel och dess tragiska historiska erfarenheter. Men att låta påskina att den judiska staten är en lika god kålsupare som Serbien! Ett land som utlöst den blodigaste konflikten i Europa sedan andra världskriget och medvetet piskat fram folkmord på hundratusentals oskyldiga människor?! Menar verkligen Selimovic att Israels ledare drivs av samma ”aggressiva besatthet” som de serbnationalister vilka gjort sig skyldiga till otaliga bestialiska övergrepp på Balkan? Uppenbarligen.

Ty beakta bara hur Selimovic sammanfattade världsläget i Göteborgs-Posten den 22/12 2001. Där slog han fast som ett ”faktum” att ”Israel aldrig har varit mer irrationellt, mer upphetsat och mer erövringssuget än under Sharons ledning”. Parallellen till krigsförbrytare som Slobodan Milosevic, Ratko Mladic eller Radovan Karadžić är inte långt borta. Vilka känslor vädjas det till genom en sådan demonisering? Jasenko Selimovic stannar dock inte här. I Göteborgs-Posten den 4/5 2002 vägrade han att godta Israels existensberättigande. Det var nämligen omöjligt att förena fred och demokrati i Mellanöstern med idén om en judisk stat – vars fundament tydligen är byggt på rasism: 

”För israeler kommer freden att kräva ett tydligt ställningstagande: är Israel ett religiöst projekt eller en sekulär stat? Vill de vara en judisk stat – som just därför inte kan vara en demokrati, eller en demokrati – som just därför inte kan vara enbart judisk. För att bli en demokrati  måste nämligen Israel ge  palestinierna samma rättigheter som judar och därmed upphöra att vara en judisk stat. Israelerna har aldrig tidigare gjort detta val, men om det nu görs kommer det att tvinga fram ett slut på Israels rasistiska politik gentemot palestinierna…”

Slutsatsen är given. Israel bör upplösas. För att framtvinga denna.. fredslösning krävde han i samma artikel att Sverige skulle ”betala sitt pris” genom ”hotet om ekonomisk blockad och bojkott” mot den judiska staten.. Ursprungligen välkomnade jag att Selimovic anslöt sig till den liberala rörelsen. Han har gjort många berömvärd insatser för svenskt kulturliv och skulle med sina erfarenheter kunna bli en stor tillgång för Folkpartiet. Nu är jag dock inte alls lika säker längre.

 

Christian Dahlgren var 1999 en av folkpartiets valkandidater till Europaparlamentet och har tidigare karakteriserats som en ”ideologisk frände till de som idag utför folkmord i Palestina”.

Annonser

Manifest för muslimska socialdemokrater

Att vara muslim är att ha en identitet och betyder olika saker för olika individer. Den första gruppen muslimer utgörs av de individer som bekänner sig till religionen islam och dess påbud, och kan praktisera islam i varierande grad. Sen finns det en ytterligare grupp som identifierar sig som muslimer, de är de som har en muslimsk identitet utan att för den saken skull vara praktiserande. Större delen utgörs av alla de som är född i ett land där majoriteten bekänner sig till Islam eller har ett muslimskt statsskick. Många som ingår i den här gruppen identifierar inte alltid sig själva som troende.

Socialdemokrat är den som har en idé om vårt gemensamma samhällsbygge, det går för oss hand i hans med islams rättvisepatos. Möjligheternas land är ett Sverige som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans, att det goda samhället byggs av att alla arbetar och bidrar till samhället efter sin förmåga och att alla stöttas av samhället efter sina behov. Det handlar om den jämlikhet som skapar likvärdiga möjligheter till frihet. Som ger individen möjligheter att växa, få ständigt nya chanser att nå framgång och förverkliga sitt livs äventyr. En socialdemokrat vill att alla ska med.

En aktiv politisk kamp för frihet, jämlikhet och solidaritet är kärnan i socialdemokratin, för oss är det också bästa sättet att omsätta koranens budskap från ord till handling.

Följande åtta punkter i detta manifest är för och av dem som identifierar sig som muslimska socialdemokrater.

1. Vi är muslimska socialdemokrater, troende som kämpar för fred, solidaritet och rättvisa. Det som förenar oss är den progressiva kampen för ett öppet och demokratiskt samhälle, vi är lite rödare, lite grönare.

2. Vi anser att muslimer är en del av Sverige och har samma rättigheter och skyldigheter som alla andra, att uppfylla rikets lagar, att leva med och i respekt för sina medmänniskor.

3. Vi vill se ett öppet och demokratiskt samhälle. Vi strävar efter rätten att kunna bygga moskéer där behovet finns, att få halalmat i skolan, på konferenser och utbildningar, att få förståelse för önskemål om ledighet för fredagsbön och religiösa högtider och där rätten att bli väl bemött med eller utan slöja är självklar.

4. Vi strävar efter en värld utan över- och underordning, utan klasskillnader, utan klyftor, ojämlikhet och förtryck på grund av hudfärg, religion eller kön, där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och värde.

5. Vi är en rörelse som arbetar mot stigmatiseringen av muslimer och som samtidigt arbetar mot alla former av självisolering. Det råder ingen konflikt mellan att vara svensk och muslim.

6. Vi står för det pluralistiska och demokratiska samhället som föder nyfikenhet och intresse för olika sätt att leva, även det som verkar oförståeligt. Vi motsätter oss det auktoritära och inskränkta samhället som föder ifrågasättande och konflikt.

7. Vi anser att alla människor ska ha frihet att välja sitt eget liv och rätt till sin religiösa övertygelse och praktik, i enlighet med våra demokratiskt beslutade lagar. Det är bara i respekten för varandras livsval som vi kan få en riktig känsla av frihet och rättfärdighet i samhället.

8. Vi vill se ett öppet samhällsklimat där man inte ser det annorlunda som ett hot utan tar olika livsstilar och normer på allvar och ser möjligheterna. 

 

Manifestet har utarbetats och antagits av oss som är socialdemokratiska muslimer. Arbetsutskottet har bestått av medlemmar i Broderskapsrörelsen, med rötter på Balkan, i Afrika, Mellanöstern, Asien och Sverige, med olika religiös profil men med det gemensamt att vi identifierar oss som muslimer som vill se ett socialdemokratiskt samhälle. Under arbetets gång har många socialdemokratiska muslimer, framförallt inom Broderskapsrörelsen, bjudits in att ge synpunkter och att delta aktivt.

Abdulkader Habib, Stockholm
Ordförande för nätverket troende socialdemokrater

Abdikani Mohamed, Stockholm
Alaa Idris, Örebro
Ali Ibrahim, Stockholm
Adrian Kaba, Malmö
Amir Dabboussi, Karlstad
Bora Jukovic, Sollentuna
Emina Jukovic, Sollentuna
Hasan Dölek, Stockholm
Hassan Said Mahamed, Stockholm
Kalsoom Kaleem, Göteborg
Kemo Ceesay, Huddinge
Qaisar Mahmood, Stockholm
Mohamud Salad, Göteborg
Mariam Osman Sherifay, Sundbyberg
Mohammad Fazlhashemi, Umeå
Shamm Ghafour, Köping
Somar Al Naher, Stockholm

Manifestet kan laddas hem i pdf här.

 

In med det nya, ut med det gamla

GÖTEBORG. Med tre veckor kvar till valet är det mycket som talar för att göteborgarna kommer att skicka flera nykomlingar till Riksdagen. De nya namnen i årets valrörelse är många. Om ordningen på vallistorna följs kommer de att knipa över hälften av Göteborgs riksdagsplatser – något som också innebär att de tvingar ut några av de befintliga ledamöterna från sin position. GT har kartlagt några av alla de som står på tröskeln till makten.

Två sannolika nykomlingar från Göteborg är Abdirizak Waberi (M) och Jasenko Selimovic (FP).

Abdirizak Waberi är född 1966 i Somalia och är sedan november 2009 ordförande i Islamiska förbundet i Sverige. Inför riksdagsvalet 2010 kandiderar han för moderaterna och står på femte plats på partiets riksdagslista för Göteborg. Waberi är även ordförande i organisationen Sveriges Islamiska skolor och rektor för den muslimska friskolan Römosseskolan i Göteborg.

Viktigaste frågorna: Jobb, företagande, vård, utbildning och fredsarbete i Mellanöstern.

Jasenko Selimović är född 1968 i Bosnien och är regissör och före detta konstnärlig ledare för Stadsteatern i Göteborg samt tidigare chef för Radioteatern. Han utsågs till Årets Götebrogare 1999 och Årets Europé 2006.  I september 2009 meddelade Selimović att han lämnar jobbet som chef för Radioteatern för att ge sig in i politiken. Han nominerades till andra platsen i Folkpartiets riksdagslista för Göteborg.

Viktigaste frågorna: Utbildnings- och kulturfrågor, integrationsfrågor och EU-frågor.

GT.

Bygg en moské baby bygg gärna tre baby

Under Ramadan är fredagsbönen välbesökt och moderaternas kampanjarbetare fick många uppmuntrande kommentarer och trevliga samtal utanför Malmö moské.

Published in: on 29 augusti, 2010 at 12:13  Kommentera  
Tags: , , , , ,

Muslimer och kristna ordnar gemensam fredsdag i Landskrona

Svenska muslimer för fred och rättvisa ordnar tillsammans med Landskrona församling och Kristna Fredsrörelsen på söndag en fredsdag på Ven. Dagen börjar klockan 11 med en interreligiös fredsbön i S:t Ibbs kyrka. Efter lunch på Tuna krog fortsätter dagen klockan 14 med en samling på Konstnärsgården Marielund. Från Landskrona församling medverkar prästen Ewa Björnberg och församlingspedagogen André Nyberg, från Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR) Samar Abou Harb och från Kristna Fredsrörelsen ungdomsdiakonen Michaela Tehagen och Sven Volk Jovinge. André Nyberg kommer att berätta om Landskrona församlings projekt Brobyggare, som genomfördes förra året med starkt stöd från rikskyrkan, och om de kristna och muslimska ungdomarnas gemensamma studieresa till Syrien inom projektet. Samar Abou Harb kommer att presentera SMFRs och de muslimska Fredsagenternas verksamhet. En muslimsk fredsrörelse som är unik i Europa, och det finns planer på att bilda liknande föreningar i andra europeiska länder.

Helsingborgs Dagblad

Published in: on 28 augusti, 2010 at 11:34  Kommentera  
Tags: , , , , ,

Liberaler bör rösta grönt

Folkpartiet gör som de brukar och hetsar mot invandrare under valrörelsens slutskede. Men den här gången verkar det som de har gått för långt. Den interna kritiken växer. Liberaler som inte vill medverka till en ökad islamofobi eller välfärdschauvinism borde rösta grönt. Liberalismen och Folkpartiet är snarare motsatser än synonymer. Liberala Ungdomsförbundets ordförande, Adam Cwejman, kritiserar folkpartiets förslag om niqab- och burkaförbud i Expressen 4 augusti: ”Specifika klädesplagg – och därmed indirekt en specifik grupp – pekas ut som unika i en fråga där lagar och regler tvärtom borde vara generella och gälla för alla”. I SvD den 21 augusti skriver Mikael Trolin, riksdagskandidat (fp), att folkpartiet ”på danskt vis problematiserar och misstänkliggör invandrare”. Jag delar deras uppfattning.

Nu är det ju i och för sig ingen nyhet att folkpartiet är kameleonter som varje val ändrar färg till brunt. Redan 2002 lyftes krav på språktest fram. 2006 var det obligatoriska gynundersökningar och nu är det alltså burka- och niqabförbud som är på modet tillsammans med medborgarskapstest. Nyamko Sabuni, folkpartist och integrationsminister, vill införa sämre villkor för dem som är utlandsfödda. Det handlar alltså om färre rättigheter för vissa, bara för att de råkar vara födda i ett annat land. Lägre löner och sämre föräldraförsäkring. En tudelning av samhället som knappast kommer att bidra till en förbättrad integration. Jag har svårt att se hur moderna socialliberaler som står för respekt för olikheter kan acceptera den utveckling som folkpartiet eftersträvar. Det är också svårt att hitta folkpartister som jublar över de senaste förslagen.

Den enda folkpartisten som verkar omfamna utvecklingen hittills, och till exempel tycker det är helt okej att Sabunis tjänsteman jämfört islam med nazism, är samma person som glatt skålar i champagne med Jimmy Åkesson. De folkpartister som fortfarande kallar sig liberaler bör fundera på om vägen mot ett friare och mer öppet samhälle går via ökad statlig styrning i skolan, mer övervakning, mer detaljreglering av klädsel och olika regler för svenskar och utlandsfödda. De som vill se en friare, mer human politik där respekten för människors lika rättigheter, en hållbar värld och respekt för människors privatliv prioriteras bör vända blicken någon annanstans.

Miljöpartiet kommer aldrig att försöka vinna röster genom att lägga fram förslag som misstänkliggör invandrare. Vi kommer aldrig att göra sociala problem som fattigdom, arbetslöshet eller bostadsbrist till ”invandrarproblem”. Vi kommer aldrig att fördumma debatten av taktiska skäl. Vi kommer helt enkelt aldrig att kompromissa med principerna om alla människors lika värde.

Maria Ferm språkrör Grön Ungdom

UR: Muslimer mot extremism

Se UR programmet ”Kära medborgare: Muslimer mot extremister” här.

Published in: on 27 augusti, 2010 at 11:14  Kommentera  
Tags: , , , ,

Ge barnen en alkoholfri livsmiljö

Spritpartiet hoppas på en fördjupad debatt om alkoholens skadeverkningar, en debatt där alla de barn som dagligen kränks i sina hem av fulla föräldrar får plats. Spritpartiet funderar på vad vi i samhället faktiskt gjort för att våra barn ska få det tryggare och därigenom inte skadas fysiskt eller psykiskt. Barn kan ju inte skydda sig själva och de har bara de vuxna och samhället att förlita sig på. Eftersom samhället inte litar fullt ut på oss vuxna och vår förmåga att se till våra barns bästa, så har man stiftat lagar som ska se till att barn inte far illa. Dessa lagar och förordningar har verkligen gett effekt på beteendet hos oss vuxna.

I dag skriker sig människor alldeles hesa om de ser ett litet barn som inte har bilbälte eller som inte sitter i en bakvänd barnstol. För att inte nämna skriken efter dem som inte kan hålla hastighetsbegränsningen utanför skolor, barn kan ju faktiskt springa ut i vägen när som helst! Cykelhjälm är en annan het potatis som samhället lagstiftade om för att skydda barnen och som idag är en självklarhet. Ingen skulle förlåta sig själv om man missade att ta på sitt lilla barn en cykelhjälm när barnet för första gången testar sin cykel utan stödhjul och just den gången råkar ramla och slå sig i huvudet.

Allt ovanstående följs i dag av den enkla anledningen att vi faktiskt fick en massa argument som gjorde att vi förstod vinsten med att följa lagarna. Om man har barn som inte sitter fast på rätt sätt i bilen och olyckan är framme så kan det gå riktigt illa för barnet. I värsta fall kan det leda till döden eller skador som påverkar barnet för resten av livet. Det fick vi se informationsfilmer om på tv, läsa om i tidningar och efter hand blev det norm, och i dag förfäras vi över de som inte ställer upp på dessa enkla regler.

Vår förhoppning är att debatten inom en snar framtid kommer att handla om alla de barn som dagligen kränks i sina hem av fulla föräldrar. Vi tror inte att det behövs en lag för att vi ska sluta berusa oss i barns sällskap, däremot tror vi att det behövs en rikstäckande debatt och den hoppas vi redan har satt igång. Visionen är ett samhälle där varje medborgare som nyttjar alkohol är beredd att halvera sin alkoholkonsumtion. Spritpartiet har inte som mål att förbjuda alkoholen utan fokuserar på att få till en medvetenhet hos medborgarna. Vi vill uppnå en nyanserad och levande debatt gällande alkoholens skadeverkningar på människan och i form av fysiska skador samt den mentala ohälsa som alkoholkonsumtionen medför. Vi vill uppmuntra till ett personligt engagemang och ett ansvarsfullt förhållningssätt till fördel för de människor som drabbas av alkoholens negativa effekter. Vi vill få vuxna att förstå att de genom sitt sociala drickande påverkar ungdomars alkoholvanor. Vi vill att det ska vara självklart att vuxna tar hänsyn till barnens rätt till en alkoholfri vardag och dito högtider.

Varför bara en fråga?

Spritpartiet har valt att fokusera på frågan om alkoholen då konsekvenserna av den i särklass berör flest människor. Vi är inga etablerade proffs-politiker så istället för att bli ett parti som måste sälja sin själ i vissa frågor för att nå maktpositioner så har vi bestämt att vi driver en enda fråga och det är att halvera kröken. När människor ser nyktrare på tillvaron så kommer de troligen att ha helt andra krafter kvar att göra något åt de sk. orättvisorna. Det vi som parti vill och kan göra är att bli en kanal för dessa frågor. Om ni ställer er bakom oss så kommer vi tillslut att hamna i ett slagläge där frågan måste lyftas på högsta politiska nivå. Gällande frågor om barnen, samhället, välfärden så menar vi att allt på ett eller annat sätt hänger ihop och att allt handlar om solidaritet med sina medmänniskor. Solidariteten är en känsla och den känslan är lättare att bejaka i nyktert tillstånd.

Dagen, spritpartiet.se

Published in: on 27 augusti, 2010 at 12:35  Kommentera  
Tags: , , ,

Veckans Morgonandakter i Sveriges Radio

Regina Mucwicki Mabrouk håller i veckans Morgonandakter. Hon bor i Uppsala, är konstnär och konverterade till islam i mitten av 80-talet. Hennes tro har inspirerat henne i det hon skapar, vilket syns i hennes textilkonst. Bland annat har hon gjort ett konstprojekt om religionsdialog, ”Kvinnorna kring profeterna”, som återfinns bland veckans teman.

Måndag
”Släktskapet”.
Koranen 2: 136.
Musik: Mercy like the Rain med Shaam.

Tisdag
”Moderliga Prövningar”.
Koranen 19: 22-33 och 34:13-25.
Musik: Mother av Sami Yusuf.

Onsdag
”Vårt öde är mångfald ”.
Koranen: 30:22 och 30:8-9.
Bibeln om Rut.
Musik: Open Your Eyes av Maher Zain.

Torsdag
”Profeten Mohammed är vårt exempel”.
Koranen: 33:21 och 93:1-11.
Musik: Aicha av Outlandish.

Fredag
”Nyanser av grönt eller hur vi dyrkar Gud”.
Koranen: 3: 190-195.
Musik: Subhan Allah av Maher Zain.

Lyssningsarkiv

Published in: on 26 augusti, 2010 at 09:26  Kommentera  
Tags: , , , ,

The Message

Published in: on 26 augusti, 2010 at 12:03  Kommentera  
Tags: , , , ,